Europese Commissie keurt financiële bijdrage voor partnerschappen met Landen en Gebieden Overzee goed

Contentverzamelaar

Europese Commissie keurt financiële bijdrage voor partnerschappen met Landen en Gebieden Overzee goed

De Europese Commissie heeft haar visie op lange termijnsteun voor groenere en veerkrachtigere Landen en Gebieden Overzee (LGO) uiteengezet. Uitdagingen op het gebied van klimaat, biodiversiteit, de covid-pandemie, digitalisering worden aangepakt en tegelijk wordt de welvaart en menselijke ontwikkeling, bijvoorbeeld beter kwaliteitsonderwijs voor jongeren aangepakt. De nieuw overeengekomen partnerschappen en financiële bijdragen betreffen ook projecten op de LGO die onderdeel uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden, zoals Aruba, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius.

De Europese Commissie versterkt haar partnerschap met de landen en gebieden overzee (LGO) op basis van gezamenlijk overeengekomen prioritaire gebieden. Om deze samenwerking te onderbouwen heeft de Commissie op 17 december 2021 voor de periode 2021-27 een financiële bijdrage van 385,4 miljoen euro goedgekeurd ter ondersteuning van partnerschappen op basis van overeengekomen prioriteiten met 10 LGO. Het gaat om Aruba, Frans-Polynesië, Franse Zuidelijke en Zuidpoolgebieden, Groenland, Nieuw-Caledonië, Saba, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre en Miquelon, Sint Eustatius en Sint Maarten, alsmede een regionaal LGO-programma in de Stille Oceaan.

De nieuwe partnerschappen die gezamenlijk zijn overeengekomen met de autoriteiten van de LGO, zullen projecten omvatten inzake de verbetering van leren en vaardigheden (Groenland), digitalisering (Aruba), waterbeheer (Frans-Polynesië) en schone energie (Nieuw-Caledonië, Saba en Sint Maarten), maar ook inzake natuurvriendelijk cultuurtoerisme (Saint-Pierre en Miquelon), duurzame landbouw (Sint Eustatius, Stille Oceaan), rampenrisicobeheer (Saint-Barthélemy) en de bescherming van natuurlijke habitats en oceanen (Franse Zuidelijke en Zuidpoolgebieden). De EU zal in 2022 ook een Europees jeugdnetwerk tussen de EU en de LGO opzetten.

Achtergrond
De dertien landen en gebieden overzee van de EU zijn eilanden in de Atlantische Oceaan, Antarctica, de Noordelijke IJszee, het Caribisch Gebied, de Indische Oceaan en de Stille Oceaan. Zij hebben constitutionele banden met Denemarken, Frankrijk en Nederland.

Hoewel zij geen deel uitmaken van het grondgebied van de EU of de EU interne markt, zijn de ongeveer 1 miljoen inwoners van de LGO wel EU-burgers en worden zij vertegenwoordigd in het Europees Parlement.

De LGO zijn geassocieerd met de EU en hebben een bijzonder politiek, samenwerkings- en commercieel partnerschap met de EU (rechten- en contingentvrije toegang tot de EU-markt). De betrekkingen tussen de EU en de LGO gaan terug tot het Verdrag van Rome (1957) en zijn verankerd in het EU-Werkingsverdrag (artikelen 198 tot en met 204).

De EU heeft nu 11 meerjarige indicatieve programma's voor de LGO vastgesteld voor de periode 2021-2027. Met deze samenwerkingskaders voor de lange termijn verbindt de EU zich ertoe financiering te verstrekken voor de gezamenlijk vastgestelde prioriteiten.

Over het besluit inzake de associatie van de landen en gebieden overzee, met inbegrip van Groenland, met de EU (DOAG)

Het DOAG, het Besluit (EU) 2021/1764 van de Raad van 5 oktober 2021  betreffende de LGO-associatie, met inbegrip van Groenland, is het nieuwe instrument voor politieke/institutionele, handels- en financiële samenwerking voor het partnerschap tussen de EU en de LGO voor de periode 2021-2027. In totaal vertegenwoordigd het DOAG een waarde van 500 miljoen euro. In het DOAG worden twee eerder bestaande rechtskaders samengevoegd, waardoor de regels voor het partnerschap met alle LGO worden geharmoniseerd. Voor het partnerschap met Groenland bevat het DOAG specifieke bepalingen.

De partnerschappen met de LGO zullen gericht zijn op overeengekomen strategische prioriteiten – ook die van de EU- zoals de Europese Green Deal (klimaatactie, energietransitie en biodiversiteit), digitalisering (de Digitale Agenda), het scheppen van duurzame werkgelegenheid en menselijke ontwikkeling. Ook zal de EU in 2022 een Europees netwerk voor de jeugd opzetten tussen de EU en de LGO met het oog op een sterkere betrokkenheid van jongeren die in de LGO wonen. Daarnaast komen de overeengekomen prioriteiten overeen met de Agenda 2030 van de VN en de Overeenkomst van Parijs en ondersteunen ze de doeltreffende uitvoering van de Global Gateway-strategie.

Voor de periode 2021-2027 voorziet het DOAG in de volgende toewijzing van de 500 miljoen euro:

  • Groenland: 225 miljoen euro
  • Territoriaal: 164 miljoen euro
  • Regionaal: 61 miljoen euro
  • Intraregionaal: 15 miljoen euro
  • Ondersteuningsmaatregelen: 22 miljoen euro
  • Niet-toegewezen flexibiliteitsreserve: 13 miljoen euro

Meer informatie: