Europese Commissie keurt Nederlandse steunmaatregel goed voor goederenvervoer over het spoor

Contentverzamelaar

Europese Commissie keurt Nederlandse steunmaatregel goed voor goederenvervoer over het spoor

De Europese Commissie heeft in het kader van de EU-staatssteunregels een wijziging goedgekeurd van een Nederlandse regeling om het verplaatsen van goederenvervoer van de weg naar het spoor te bevorderen.

De regeling werd oorspronkelijk in november 2019 door de Commissie goedgekeurd (SA.55451), om steun te verlenen voor de upgrade van de verkeersbeheersuitrusting op goederenlocomotieven in Nederland, door de laatste beschikbare versie van het European Railway Traffic Management System ("ERTMS") te installeren. ERTMS beoogt één Europees systeem voor spoorwegbeheer en veiligheidscontrole te realiseren dat de verschillende nationale systemen die momenteel in Europa in gebruik zijn, moet vervangen, de grensoverschrijdende interoperabiliteit van het spoor moet verbeteren en het concurrentievermogen van het spoorvervoer moet vergroten.

Nederland stelde de Commissie in kennis gesteld van het voornemen om de regeling te wijzigen door het budget met 21 miljoen euro te verhogen, waardoor het totale budget op 67 miljoen euro komt, inclusief financiering uit de Connecting Europe Facility (CEF). Door de verhoging van het budget kunnen meer voertuigen worden aangepast en worden de eigenaars gecompenseerd voor de duur van het installatieproces waarin de voertuigen niet commercieel kunnen worden gebruikt. De steun wordt verleend in de vorm van rechtstreekse subsidies en de looptijd van de gewijzigde regeling blijft ongewijzigd tot 31 december 2023.

De Commissie toetste de gewijzigde regeling aan de EU-staatssteunregels, met name aan artikel 93 van het EU-Werkingsverdrag inzake de coördinatie van het vervoer en aan de richtsnoeren van de Commissie van 2008 betreffende staatssteun aan spoorwegondernemingen. De Commissie kwam tot de bevinding dat de gewijzigde Nederlandse regeling noodzakelijk blijft om het gebruik te bevorderen van spoorvervoer, dat minder vervuilend is dan wegvervoer en bijdraagt tot de vermindering van de congestie op de wegen, overeenkomstig de doelstellingen van de EU-strategie voor duurzame en slimme mobiliteit en van de Europese Green Deal. Ook vond de Commissie dat de steun een "stimulerend effect" zal hebben aangezien de begunstigden zonder de overheidssteun de investering niet in dezelfde mate zouden uitvoeren. Tot slot concludeerde de Commissie dat de regeling evenredig is, aangezien zij tot het noodzakelijke minimum beperkt blijft en een beperkte impact heeft op de mededinging en het handelsverkeer tussen de lidstaten. Op basis hiervan keurde de Commissie de wijziging goed op grond van de EU-staatssteunregels. Het besluit komt binnenkort  beschikbaar onder zaaknummer SA.104642 in het Staatssteunregister op de website Concurrentie van de Commissie.

Meer informatie:

Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Staatssteun
ECER-dossier: Vervoer