Europese Commissie keurt Nederlandse steunmaatregel voor covid-steun aan evenementensector goed

Contentverzamelaar

Europese Commissie keurt Nederlandse steunmaatregel voor covid-steun aan evenementensector goed

Met de goedgekeurde Nederlandse regeling ten bedrage van 120 miljoen euro kunnen bedrijven worden gesteund bij de organisatie van hun evenementen, die in verband met de coronavirus pandemie geen doorgang konden vinden.

De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gegeven op grond van de EU-staatssteunregels. Doel van de aangemelde en nu goedgekeurde Nederlandse regeling is om bedrijven te vergoeden voor de kosten van de organisatie van evenementen die tussen 10 juli en 31 december 2021 zouden plaatsvinden, maar vervolgens werden afgelast wegens de coronaviruspandemie en de beperkende maatregelen die de Nederlandse regering heeft moeten nemen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

De maatregel staat open voor ondernemingen van elke omvang die in alle sectoren actief zijn, ter ondersteuning van hun activiteiten voor de organisatie van evenementen. Subsidiabele evenementen zijn voor het publiek toegankelijke, een- of meerdaagse, door projecten georganiseerde fysieke evenementen met een maximale duur van 15 dagen.

De vergoeding is beperkt tot de werkelijke nettokosten van de afgelaste evenementen. Dat wil zeggen de kosten verminderd met de met het evenement verband houdende inkomsten en met het bedrag dat eventueel uit verzekeringen, rechtszaken, arbitrages of andere bronnen is verkregen. In het kader van de regeling zal de steun worden verleend in de vorm van rechtstreekse subsidies die 100% van de in aanmerking komende kosten dekken.

De Commissie heeft de maatregel getoetst aan artikel 107, lid 2, onder b), EU-Werkingsverdrag, op grond waarvan zij staatssteunmaatregelen van de lidstaten kan goedkeuren die bedoeld zijn om bepaalde ondernemingen of specifieke sectoren te compenseren voor schade als gevolg van buitengewone gebeurtenissen, zoals de coronapandemie.

De Commissie concludeerde na haar beoordeling dat de Nederlandse regeling de schade zal vergoeden die rechtstreeks verband houdt met de pandemie van het coronavirus. Ook vond de Commissie dat de maatregel evenredig is, aangezien de voorgenomen vergoeding niet hoger is dan wat nodig is om de schade te vergoeden. De Commissie concludeerde dan ook dat de Nederlandse regeling in overeenstemming is met de EU-staatssteunregels.

Meer informatie over de maatregelen die de Commissie heeft genomen om de economische gevolgen van de pandemie van het coronavirus aan te pakken, is hier te vinden. Het besluit beschikbaar onder zaaknummer SA.100781 in het Staatssteunregister op de website van de Commissie.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier: staatssteun
Lijst van op grond van Tijdelijke kaderregeling staatssteun goedgekeurde steunmaatregelen per lidstaat