Europese Commissie keurt verlenging van de richtsnoeren voor exploitatiesteun aan regionale luchthavens goed

Contentverzamelaar

Europese Commissie keurt verlenging van de richtsnoeren voor exploitatiesteun aan regionale luchthavens goed

De Europese Commissie verlengt de bestaande mogelijkheid om exploitatiesteun te verlenen aan bepaalde regionale luchthavens tot begin april 2027. De richtsnoeren bestaande richtsnoeren voor staatssteun aan luchthavens blijven verder van toepassing, zonder verdere wijzigingen.

De bestaande richtsnoeren voor staatssteun aan luchthavens en luchtvaartmaatschappijen uit 2014 staan de lidstaten toe om, onder bepaalde voorwaarden, exploitatiesteun toe te kennen aan regionale luchthavens met minder dan 3 miljoen passagiers per jaar. In de richtsnoeren is een overgangsperiode van tien jaar vastgesteld waarin dergelijke steun verenigbaar met de EU-interne markt kan worden verklaard. De overgangsperiode zou op 4 april 2024 aflopen.

De richtsnoeren bieden de lidstaten ook de mogelijkheid om exploitatiesteun toe te kennen in het kader van een gunstiger regeling (dat wil zeggen met hogere steunintensiteiten) aan luchthavens met maximaal 700 000 passagiers per jaar, die meer moeite hebben om kostendekkend te worden. Deze mogelijkheid, die aanvankelijk voor vijf jaar was gepland, was in 2018 verlengd tot het einde van de overgangsperiode in april 2024.

Sinds de goedkeuring van de richtsnoeren in 2014 heeft de Europese luchtvaartsector te maken met een ernstige crisis als gevolg van de coronapandemie en de bijbehorende gezondheids- en reisbeperkingen. Ook de energiecrisis na de oorlog tegen Oekraïne heeft gevolgen gehad voor de sector, met name door een aanzienlijke verhoging van de energiekosten van luchthavenexploitanten. Met name regionale luchthavens werden geconfronteerd met lagere inkomsten en hogere kosten, wat hun winstgevendheid heeft aangetast. Dit kan leiden tot sluiting van bepaalde regionale luchthavens, wat op zijn beurt negatieve gevolgen kan hebben voor de connectiviteit in de hele EU.

In het licht van deze omstandigheden heeft de Commissie besloten de overgangsperiode waarin de lidstaten steun kunnen verlenen ter dekking van de exploitatiekosten van regionale luchthavens, met drie jaar te verlengen tot en met 4 april 2027. Dit stelt de lidstaten in staat om regionale luchthavens te ondersteunen om kostendekkend en rendabel te worden. De specifieke regeling voor luchthavens met een jaarlijkse passagiersstroom van maximaal 700 000 passagiers wordt ook verlengd tot begin april 2027.

De Commissie heeft in 2022 een verzoek om input uitgezet, waarin alle belanghebbenden werden uitgenodigd opmerkingen te maken over het voornemen van de Commissie om de situatie van regionale luchthavens aan te pakken. Veel respondenten wezen erop dat een verlenging noodzakelijk is ter compensatie van de impact van de coronapandemie op het vermogen van regionale luchthavens om kostendekkend te worden. Daarnaast hield de Commissie in mei/juni 2023 een openbare raadpleging waarin alle belanghebbenden werden uitgenodigd opmerkingen te maken over het ontwerpvoorstel van de Commissie om de toepassing van de richtsnoeren voor staatssteun aan luchthavens en luchtvaartmaatschappijen van 2014 te verlengen.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Staatssteun