Europese Commissie lanceert een Transparantiedatabase voor digitale diensten

Contentverzamelaar

Europese Commissie lanceert een Transparantiedatabase voor digitale diensten

De databank is een unieke opslagplaats voor regelgeving, waar gegevens over beslissingen die aanbieders van onlineplatforms die actief zijn in de EU nemen in het kader van de Digitale dienstenwetgeving over het modereren van inhoud, toegankelijk zijn voor het grote publiek. Dit gebeurt op grote schaal en met een hoge mate van detail, waardoor er meer online verantwoording kan worden afgelegd.

Het gaat om de op 26 september 2023 door de Commissie gelanceerde DSA-transparantiedatabase, waarmee een van de vele transparantie functies van de DSA (Digital Services Act; EU-Verordening 2022/2065) in werking treedt. De database is openbaar beschikbaar via GitHub.

Volgens de Digitale Dienstenwet (DSA) zijn alle aanbieders van hostingdiensten verplicht om gebruikers duidelijke en specifieke informatie (motiveringen) te verstrekken telkens wanneer zij bepaalde inhoud verwijderen of de toegang daartoe beperken. De nieuwe database zal deze verklaringen verzamelen overeenkomstig artikel 24, lid 5, van de DSA.

Alleen zeer grote onlineplatforms moeten nu al gegevens indienen bij de databank als onderdeel van hun naleving van de DSA. Vanaf 17 februari 2024 moeten alle aanbieders van onlineplatforms, met uitzondering van micro- en kleine ondernemingen, gegevens indienen over hun beslissingen om inhoud te modereren.

Dankzij de transparantiedatabase kunnen gebruikers samenvattingen van statistieken bekijken, specifieke motiveringen opzoeken en gegevens downloaden. De Commissie zal de komende maanden nieuwe analyse- en visualisatiefuncties toevoegen. Intussen verwelkomt de Commissie alle feedback over de huidige configuratie.

Samen met de Gedragscode desinformatie en andere transparantie verhogende maatregelen in het kader van de DSA stelt de nieuwe database alle gebruikers in staat om met meer kennis van zaken op te treden tegen de verspreiding van illegale en schadelijke online-inhoud en desinformatie.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Digitalisering - DSA