Europese Commissie neemt aanbeveling aan over maatregelen ter bestrijding van namaak en ter verbetering van de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten

Contentverzamelaar

Europese Commissie neemt aanbeveling aan over maatregelen ter bestrijding van namaak en ter verbetering van de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten

De Europese Commissie moedigt de lidstaten aan om doeltreffende, passende en evenredige maatregelen te nemen ter bestrijding van activiteiten die inbreuk maken op intellectuele eigendom, in zowel online- als offlineomgevingen.

Het gaat om Aanbeveling (EU) 2024/915 van de Europese Commissie over maatregelen ter bestrijding van namaak en ter verbetering van de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (hierna: de aanbeveling). De aanbeveling is op 26 maart 2024 in het EU-Publicatieblad verschenen.

De Europese Commissie heeft zich er in haar actieplan inzake intellectuele eigendom van 2020 toe verbonden de handhaving van intellectuele eigendom te verbeteren. Met de vaststelling van de aanbeveling komt de Commissie tegemoet aan die toezegging. De aanbeveling bestaat uit zes hoofdstukken:

  • Algemene bepalingen;
  • Bevordering van samenwerking, coördinatie en informatie-uitwisseling ter bescherming van innovatie en investeringen;
  • Verdere ontwikkeling van procedures voor de handhaving van intellectuele eigendom;
  • Praktijken op het gebied van intellectuele eigendom aanpassen aan kunstmatige intelligentie (AI) en virtuele werelden;
  • Kleine en middelgrote ondernemingen instrumenten bieden om hun immateriële activa beter te beschermen;
  • Bevordering van de bewustmaking, de opleiding en het onderwijs op het gebied van intellectuele eigendom bij alle relevante belanghebbenden.

Meer informatie: