Europese Commissie neemt een nieuwe dronestrategie aan

Contentverzamelaar

Europese Commissie neemt een nieuwe dronestrategie aan

De Commissie geeft in de strategie een visie op de verdere ontwikkeling van de Europese dronemarkt. De strategie is gebaseerd op het EU-veiligheidskader voor de exploitatie van drones, dat de meest geavanceerde technische voorschriften ter wereld bevat. De strategie schetst de weg naar grootschalige commerciële dronevluchten in Europa, met nieuwe kansen voor de sector.

Het gaat om de op 29 november 2022 aangenomen dronestrategie 2.0 (Mededeling COM (2022) 652), die vergezeld gaat van een Werkdocument van de diensten van de Commissie (SWD (2022) 366). Ook bracht de Commissie een vragen-en-antwoorden-overzicht over de strategie uit.

Achtergrond
In de eerdere strategie voor duurzame en slimme mobiliteit kondigde de Commissie de opstelling van een geactualiseerde Europese strategie voor drones aan tegen eind 2022. Het werkdocument van de diensten van de Commissie geeft een overzicht van de beoordeling van de uitdagingen voor de dronesector. Ook bevat het een analyse en gegevens die de dronestrategie 2.0 onderbouwen.

De Commissie werkt al sinds 2014 aan een alomvattend EU-beleid voor drones. Uitvoeringsverordening 2019/947 van de Commissie en Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/945 van de Commissie bevatten gedetailleerde regels en procedures voor vluchten met onbemande luchtvaartuigen en voorschriften voor het ontwerp en de fabricage van onbemande luchtvaartuigsystemen. Sinds 2003 investeert de EU in de ontwikkeling of het gebruik van drones voor innovatieve toepassingen. Zo zijn in het kader van haar onderzoeks- en innovatieprogramma's 320 projecten gefinancierd die verband houden met drones.

Van werkgelegenheid naar nieuwe mobiliteitsoplossingen
Het uitgebreide EU-regelgevingskader helpt onder meer om drones veilig door het Europese luchtruim te laten vliegen, bijvoorbeeld om infrastructuur in kaart te brengen, olielekkages te controleren of bodemmonsters te nemen. Ook projecten voor medische luchtleveringen en het vervoer van medische monsters tussen gezondheidsdiensten boeken vooruitgang. In januari 2023 wordt de “U-space” ingevoerd, een uniek Europees systeem voor veilig verkeersbeheer dat de basis zal vormen voor nog meer dronevluchten.

Voor verder te gaan met de invoering van innovatieve technologie, wil de Commissie een maatschappelijk draagvlak voor drones garanderen. Burgers maken zich zorgen over lawaai, veiligheid en privacy. De strategie vraagt  nationale, regionale en lokale besturen dan ook om dronediensten af te stemmen op de behoeften van burgers.

Tegen 2030 zouden volgens de strategie de volgende diensten deel gaan uitmaken van het dagelijks leven in Europa:

  1. Noodhulpdiensten, kartering, beeldvorming, inspectie en bewaking binnen de toepasselijke rechtskaders door civiele drones, alsook de dringende levering van kleine zendingen zoals biologische monsters of geneesmiddelen.
  2. Innovatieve luchtmobiliteitsdiensten, zoals luchttaxi's, die geregeld passagiersvervoer aanbieden, eerst nog met een piloot aan boord maar uiteindelijk volledig geautomatiseerd.

Om het potentieel van de EU-markt en van dronediensten te ontsluiten, beoogt de strategie om kritieke technologische bouwstenen te gebruiken zoals artificiële intelligentie, robotica, halfgeleiders, ruimtevaartdiensten en mobiele telecommunicatie. Hierdoor wordt een innovatieve en concurrerende dronesector opgebouwd en wordt de EU strategisch minder afhankelijk. Ook stelt de strategie mogelijke synergiën tussen civiele en militaire drones vast voor een grotere veerkracht van het systeem en een betere afweer tegen vijandelijke drones.

Acties voor de dronemarkt
De strategie benoemt 19 operationele, technische en financiële zogenoemde vlaggenschipacties die een goed regelgevings- en handelsklimaat voor het luchtruim en de markt voor drones tot stand moeten brengen. Dit moet leiden tot:

  1. Vaststelling van gemeenschappelijke luchtwaardigheidsregels en nieuwe opleidingseisen voor piloten op afstand en piloten van bemande elektrische luchtvaartuigen met verticale start en landing.
  2. Financiering voor de oprichting van een onlineplatform dat lokale belanghebbenden en het bedrijfsleven ondersteunt bij de invoering van duurzame innovatieve luchtmobiliteit.
  3. Ontwikkeling van een strategisch stappenplan voor dronetechnologie met prioritaire onderzoeks- en innovatiegebieden om de strategische afhankelijkheid te verminderen.
  4. Vaststelling van criteria voor een vrijwillig keurmerk voor cyberveilige drones.

Meer informatie

Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Onderzoek en technologie
ECER-dossier: Vervoer