Europese Commissie neemt voorstel aan voor een Europees Onderzoeks- en Innovatiepact

Contentverzamelaar

Europese Commissie neemt voorstel aan voor een Europees Onderzoeks- en Innovatiepact

Met het door de Europese Commissie gepresenteerde Pact voor Onderzoek en Innovatie in Europa wordt de eerste aanzet gegeven voor uitwerking van de ambitie om een vereenvoudigde en efficiëntere Europese Onderzoeksruimte te realiseren. Het Pact beoogt de toekomstige dialoog met de belangrijkste sleutelpartijen te bevorderen, waarbij belangrijk is dat best practices worden gedeeld en de samenwerking tussen EU-lidstaten wordt vergemakkelijkt om in gemeenschappelijke onderzoeks- en innovatiedoelstellingen te investeren en deze ook afdoende te coördineren.

Het Pact werd eerder al aangekondigd in de Mededeling van de Europese Commissie over een nieuwe Europese Onderzoeksruimte (EOR) voor onderzoek en innovatie van september 2020 en bekrachtigd in de conclusies van de Raad over de nieuwe EOR (EN) in december 2020.

Het medio juli 2021 door de Commissie goedgekeurde voorstel voor een aanbeveling van de Raad inzake het Pact (EN) dient ter ondersteuning van de uitvoering van nationaal beleid inzake de EOR.

Het pactvoorstel:
- definieert gedeelde prioritaire gebieden voor gezamenlijk optreden ter ondersteuning van de EOR;
- stelt de ambitie vast voor investeringen en hervormingen; en
- vormt de basis voor een vereenvoudigd proces van beleidscoördinatie en beleidsmonitoring op het niveau van de Europese Unie en de lidstaten via een EOR-platform. Via dit platform kunnen de lidstaten hun hervormings- en investeringsaanpak delen om de uitwisseling van beste praktijken te verbeteren.

Om ervoor te zorgen dat de EOR effect sorteert, voorziet het pact in samenwerking met de belanghebbenden op het gebied van onderzoek en innovatie.

Meer informatie: