Europese Commissie presenteert aanpak voor de beheersing van de verspreiding van Covid-19 in de komende maanden

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert aanpak voor de beheersing van de verspreiding van Covid-19 in de komende maanden

Covid-19-besmettingen leiden niet zo vaak als eerder tot ernstige ziektes of overlijden en de immuniteit van de bevolking tegen het virus is aanzienlijk verbeterd. Waakzaamheid in deze nieuwe fase van de pandemie blijft volgens de Commissie echter essentieel. In die context presenteert de Commissie een aanpak voor de beheersing van de verspreiding van Covid-19 in de komende maanden.

Het aantal Covid-19-besmettingen loopt wereldwijd nog steeds in de miljoenen. Veel mensen lijden nog steeds aan of sterven aan Covid-19. Daarnaast bestaat er een kans – zeker in de winter – dat nieuwe varianten van het SARS-CoV-2 – het virus dat Covid-19 veroorzaakt – de kop opsteken en zich verspreiden.

Verschillende lidstaten zijn begonnen met de toepassing van nieuwe benaderingen om de aan de gang zijnde Covid-19-pandemie te beheersen met het oog op een duurzaam en veerkrachtig herstel. Hoewel de lidstaten nieuwe benaderingen toepassen om de huidige pandemie in de hand te houden, zullen versnipperde paraatheids- en reactiestrategieën waarschijnlijk de voordelen ondermijnen die de EU-brede coördinatie van gezondheidsbeveiligingsmaatregelen tot dusver heeft opgeleverd.

In deze nieuwe fase van de pandemie zal coördinatie eens te meer van essentieel belang zijn. Om die reden heeft de Europese Commissie op 27 april 2022 een mededeling gepresenteerd, waarin een aanpak wordt voorgesteld voor de beheersing van de pandemie in de komende maanden. De lidstaten worden verzocht vóór het najaar maatregelen te nemen, voortbouwend op de succesvolle EU-brede coördinatie van de paraatheid en reactiecapaciteit op gezondheidsgebied.

Meer informatie:

  • ECER-pagina – Covid-19: EU-ontwikkelingen coronavirus