Europese Commissie presenteert diverse initiatieven over 30 jaar interne markt

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert diverse initiatieven over 30 jaar interne markt

Met onder meer een analysedocument over 30 jaar interne markt, de aankondiging van debatten en tentoonstellingen en de aankondiging van een mededeling over de belangrijkste resultaten en voordelen van de interne markt in 2023, besteedt de Europese Commissie aandacht aan dit gegeven.

Tevens is een websitepagina gelanceerd over de dertigste verjaardag van haar interne markt, en werd een factsheet (EN) hierover gepresenteerd.

De Europese interne markt werd op 1 januari 1993 opgericht ingevolge de ondertekening van het Verdrag van Maastricht op 7 februari 1992. Aanvankelijk besloeg de interne markt twaalf EU-landen: België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Tegenwoordig bestaat de interne markt uit 27 lidstaten en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Zwitserland heeft een gedeeltelijke toegang.

Deze interne markt maakt het vrije verkeer van goederen, diensten, mensen en kapitaal binnen de EU mogelijk. De interne markt leidt tot marktintegratie tussen de economieën van de lidstaten, fungeert als motor voor groei en concurrentievermogen en ondersteunt de economische en politieke macht van Europa op mondiaal niveau. Ook speelt de interne markt een rol bij het versnellen van de economische ontwikkeling van nieuwe lidstaten die tot de EU zijn toegetreden, bij het wegnemen van toetredingsbelemmeringen en het stimuleren van groei maar bijvoorbeeld ook bij het hoofd bieden aan de COVID-19-pandemie en de energiecrisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

De Europese Commissie bevordert de ontwikkeling van de interne markt op nieuwe gebieden en zorgt dat de reeds bestaande regels in de praktijk werken. Daartoe werkt de Commissie ook samen met de overheidsinstanties van lidstaten, die mede verantwoordelijk zijn voor de doeltreffende handhaving van de interne marktregels. 

Bij de start van de reeks evenementen ter gelegenheid van de dertigste verjaardag van de interne markt presenteerde de Commissie in december 2022 een analysedocument over de toestand van de interne markt dertig jaar na de oprichting ervan. In de loop van 2023 zullen er samen met belanghebbenden in de hele EU debatten, tentoonstellingen en campagnes worden georganiseerd , waarbij ook burgers worden betrekken bij het bespreken van de toekomst ervan. In dat verband zal de Commissie een mededeling publiceren waarin de belangrijke verwezenlijkingen en voordelen van de interne markt onder de aandacht worden gebracht, en tevens lacunes in de uitvoering en toekomstige prioriteiten in kaart worden gebracht zodat de interne markt een belangrijke rol kan blijven spelen.

Meer informatie 
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Interne markt