Europese Commissie presenteert een document met goede praktijken in het kader van de uitvoering van Dublinoverdrachten

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert een document met goede praktijken in het kader van de uitvoering van Dublinoverdrachten

Op 23 november 2023 heeft de Europese Commissie een document met goede praktijken gepubliceerd. Het gaat om goede praktijken die een positief gevolg hebben voor de overdracht van asielzoekers tussen EU-lidstaten.

Achtergrond

De Dublin III-verordening bevat de criteria om vast te stellen welke EU-lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek. De juiste en doeltreffende uitvoering van de Dublin III-verordening vormt een voorwaarde voor de goede werking van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (CEAS). Asielzoekers kunnen worden overgedragen aan een andere EU-lidstaat indien die lidstaat op grond van de criteria van de Dublin III-verordening verantwoordelijk is voor de behandeling van het asielverzoek (hierna: Dublinoverdrachten).

De Europese Commissie heeft een ‘routekaart van Dublin’ ontwikkeld ter verbetering van de uitvoering van Dublinoverdrachten. Deze routekaart is in november 2022 door de EU-lidstaten goedgekeurd en bevat in essentie een concreet tijdpad voor de uitvoering van specifieke maatregelen in alle EU-lidstaten. Als onderdeel van de routekaart kondigde  Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen in juni 2023 aan dat de Europese Commissie zou komen met een aantal goede praktijken die laten zien hoe de effectiviteit van de Dublin III-Verordening kan worden vergroot. Op 23 november 2023 heeft de Europese Commissie een document met goede praktijken gepubliceerd.

Goede praktijken met een positief effect op de uitvoering van Dublinoverdrachten

De goede praktijken die aan bod komen in het document van de Europese Commissie zijn gekoppeld aan de doelstellingen uit de routekaart. Die doelstellingen zijn de volgende:

  1. onderduiken beperken;
  2. het verbeteren van de communicatie tussen de EU-lidstaten;
  3. het overwinnen van praktische obstakels bij de implementatie van overdrachten;
  4. het zorgen voor voldoende middelen om Dublinoverdrachten effectief uit te voeren; en
  5. het vergroten van de naleving van het EU-recht, met inbegrip van rechterlijke uitspraken.

Het document gaat per doelstelling in op welke praktijken er in de EU-lidstaten bestaan die helpen bij de verwezenlijking van die doelstelling. In het persbericht van de Europese Commissie worden een aantal goede praktijken beschreven:

  • Het verstrekken van gedetailleerde informatie aan de verzoeker over zijn/haar overdracht, over de inhoud van het overdrachtsbesluit, en wat er kan worden verwacht bij een overdracht.
  • Scherper toezien op de uitvoering van de overdracht, onder andere door de over te dragen personen te monitoren.
  • Werken met alternatieven voor bewaring, zoals controle uitoefenen op de aanwezigheid van over te dragen personen.
  • Het verbeteren van communicatie tussen de verantwoordelijke lidstaat en de overdragende lidstaat, bijvoorbeeld via het sluiten van bilaterale overeenkomsten of het organiseren van onderzoeksmissies.
  • Modernisering van de huidige IT-systemen en de ontwikkeling van nieuwe digitale oplossingen voor het monitoren van alle fasen van de Dublinprocedure.

Vervolgstappen

Het document met goede praktijken is op 4 december besproken tijdens de vergadering van het Contactcomité voor de Dublinverordening. Daarnaast zal de Europese Commissie het document met regelmaat bijwerken, om daarmee de EU-lidstaten te blijven ondersteunen bij de realisatie van de doelstellingen uit de routekaart van Dublin.

Meer informatie: