Europese Commissie presenteert een mededeling met betrekking tot een gemeenschappelijke Europese gegevensruimte voor toerisme

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert een mededeling met betrekking tot een gemeenschappelijke Europese gegevensruimte voor toerisme

De Europese Commissie behandelt in een mededeling het traject naar een gemeenschappelijke Europese gegevensruimte voor toerisme. Het gaat om een traject waarbij de lidstaten, lokale en regionale overheden, de particuliere sector en de EU-instellingen betrokken zullen zijn. Een gemeenschappelijke Europese gegevensruimte voor toerisme zal ervoor zorgen dat meer en kwalitatief betere gegevens kunnen worden gedeeld, gebruikt en geraadpleegd door een groter aantal belanghebbenden in de toerismesector.

Met de Europese datastrategie (2020) zijn volgens de Commissie in belangrijke economische sectoren en gebieden van algemeen belang gemeenschappelijke Europese gegevensruimten ingevoerd als essentiële beleidsontwikkelingen om zowel de openbare als de particuliere sector in staat te stellen de waarde van gegevens te benutten tot voordeel van de Europese economie en samenleving. In de datastrategie worden maatregelen op het gebied van wetgeving, beleid en financiering gecombineerd met als doel één Europese gegevensruimte tot stand te brengen.

In overeenstemming met de datastrategie werden de gegevensruimten voor toerisme en mobiliteit in de mededeling van de Commissie over de Conferentie over de toekomst van Europa in juni 2022 vermeld als ‘nieuwe gebieden voor actie’ die de EU kan overwegen om een digitale transformatie in door te voeren. Op 26 juli 2023 heeft de Commissie een mededeling gepresenteerd waarin het traject naar een gemeenschappelijke Europese gegevensruimte voor toerisme uiteen is gezet. Het gaat om een traject waarbij alle belanghebbenden in het toerisme-ecosysteem zijn betrokken: de lidstaten, lokale en regionale overheden, de particuliere sector en de EU-instellingen.

Een gemeenschappelijke Europese gegevensruimte zal volgens de Commissie het toerisme-ecosysteem voorzien van meer en kwalitatief betere gegevens die kunnen worden gedeeld, gebruikt en geraadpleegd door een groter aantal belanghebbenden, hetgeen tot innovatieve diensten en oplossingen zal leiden.

Meer informatie: