Europese Commissie presenteert het zesde voortgangsverslag over de tenuitvoerlegging van de EU strategie voor de Veiligheidsunie

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert het zesde voortgangsverslag over de tenuitvoerlegging van de EU strategie voor de Veiligheidsunie

De Europese Commissie presenteerde in de afgelopen drie jaar 36 (wetgevings)initiatieven in het kader van de EU-strategie voor de Veiligheidsunie. In het voortgangsverslag gaat de Commissie zowel in op de initiatieven die inmiddels zijn goedgekeurd als op de initiatieven die nog moet worden afgerond.

In juli 2020 stelde de Europese Commissie de EU-strategie voor de veiligheidsunie 2020-2025 vast. De strategie is ontworpen om de EU beter te wapenen tegen een zich ontwikkelend dreigingslandschap. In totaal heeft de Commissie 36 (wetgevings)initiatieven ingediend in het kader van de strategie voor de veiligheidsunie. Meer dan de helft van deze initiatieven zijn inmiddels aangenomen (waaronder de Richtlijn kritieke entiteiten (CER), een nieuwe cyberbeveiligingsrichtlijn (NIS2) en de Verordening digitale operationele weerbaarheid van de financiële sector). Over verschillende belangrijke initiatieven die door de Commissie zijn voorgesteld, wordt echter nog onderhandeld door het Europees Parlement en de Raad. Op 18 oktober 2023 heeft de Europese Commissie haar zesde voortgangsverslag over de tenuitvoerlegging van de strategie gepubliceerd. In het voortgangsverslag gaat de Commissie zowel in op de initiatieven die inmiddels zijn goedgekeurd als op de initiatieven die nog moet worden afgerond.

Meer informatie: