Europese Commissie presenteert strategie over afgelegen gebieden van de EU

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert strategie over afgelegen gebieden van de EU

De Europese Commissie heeft een vernieuwde strategie voor de meest afgelegen delen van de EU, de zogenaamde ultraperifere gebieden, goedgekeurd. De strategie beoogt om het potentieel van die gebieden te ontsluiten door middel van passende investeringen en hervormingen.

De ultraperifere gebieden (UPG’s) van de EU - Guadeloupe, Frans Guyana, Martinique, Mayotte, Réunion en Saint-Martin (Frankrijk), de Azoren en Madeira (Portugal) en de Canarische Eilanden (Spanje) - zijn negen EU-regio's die gelegen zijn in de Atlantische Oceaan en de Indische Oceaan, in het Caribisch gebied en in Zuid-Amerika. UPG’s onderscheiden zich van LGO (Landelijke gebieden overzee), waar zowel de BES-eilanden als de Caribische landen van het Koninkrijk Nederland toe behoren (zie verder ECER-dossier LGO).

Achtergrond
De ultraperifere regio's hebben op grond van artikel 349 van het EU-Werkingsverdrag een bijzondere status, die voorziet in specifieke maatregelen ter ondersteuning van deze regio's, waaronder een op maat gesneden toepassing van het EU-recht en toegang tot EU-programma's. De goedgekeurde mededeling met de strategie over de afgelegen gebieden van de EU (EN) van begin mei 2022 geeft een plaatsgerichte aanpak en specifieke steun van de Commissie in overeenstemming met het Verdrag weer. De Commissie bracht tegelijkertijd ook een Vragen en antwoorden overzicht uit over de strategie (EN).

De EU-strategie
De strategie zet mensen voorop door concrete maatregelen voor te stellen om de levensomstandigheden van hun vijf miljoen inwoners te verbeteren: ondersteuning van de groene en digitale transitie en voortbouwend op hun unieke troeven, zoals een jonge bevolking in veel regio's, uitgestrekte maritieme zones en unieke biodiversiteit. De UPG’s hebben ook een groot potentieel om sleutelsectoren zoals de blauwe economie, duurzame landbouw, hernieuwbare energie, ruimtevaartactiviteiten, onderzoek of ecotoerisme verder te ontwikkelen. De Commissie zal ook steun op maat verlenen om de dialoog met de ultraperifere regio's te versterken.

Door hun geografische ligging, de grote afstand, het insulaire karakter, de kleine oppervlakte en hun kwetsbaarheid voor klimaatverandering en extreme weersomstandigheden worden de UPG’s geconfronteerd met zeer specifieke maar permanente beperkingen voor hun ontwikkeling. Deze regio's hebben ook de hoogste werkloosheidscijfers en het laagste bbp van de EU. De COVID-19-pandemie heeft hun ontwikkeling nog verder in gevaar gebracht.

Naast de financiering voor de UPG’s waarover al werd onderhandeld in de fondsen en programma's voor de periode 2021-2027, creëert de Commissie met de vernieuwde strategie specifieke mogelijkheden op tal van EU-beleidsgebieden. Het gaat onder meer om de lancering van een reeks specifieke oproepen voor projecten die uitsluitend voor de ultraperifere regio's bestemd zijn, bijvoorbeeld om lokale jongeren te steunen bij de ontwikkeling van lokale projecten en om strategieën voor de blauwe economie, regionale innovatie, onderzoek en biodiversiteit te ondersteunen.

Om de ultraperifere regio's te helpen deze kansen te grijpen en hun eigen regionale ontwikkelingsstrategieën uit te voeren, zal de Commissie bovendien op maat gesneden, adviserende ondersteuningsinstrumenten ter beschikking stellen.

De vernieuwde strategie voor de ultraperifere regio's zal zich op vijf pijlers richten:

  • De mens voorop - verbetering van de levensomstandigheden van de mensen in de UPG’s, waarborging van de levenskwaliteit van de mensen, bestrijding van armoede en ontwikkeling van kansen voor de jeugd;
  • Voortbouwen op de unieke troeven van elke regio, zoals biodiversiteit, blauwe economie of onderzoekspotentieel;
  • Ondersteuning van een duurzame, milieuvriendelijke en klimaatneutrale economische transformatie op basis van de groene en digitale overgang;
  • Versterking van de regionale samenwerking van de ultraperifere regio's met de buurlanden en -gebieden;
  • Versterking van het partnerschap en de dialoog met de ultraperifere regio's, onder meer door specifieke steun voor de administratieve capaciteit en bewustmakingsmaatregelen om hun deelname aan EU-programma's te intensiveren.

Hoe verder?
Naar verwachting zal de Raad Algemene Zaken (RAZ) op 21 juni 2022 conclusies van de Raad over de strategie aannemen. 

Meer informatie
Persbericht Europese Commissie (EN)
Website Europese Commissie over afgelegen gebieden (EN)
ECER-dossier : Landen en gebieden overzee (LGO)