Europese Commissie presenteert verslagen en actieplan op het gebied van klimaat en energie

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert verslagen en actieplan op het gebied van klimaat en energie

Het verslag van de Commissie over de stand van de Energie-Unie 2023 vormt, samen met de begeleidende verslagen, een belangrijk instrument om de balans op te maken van de vooruitgang van de EU bij de verwezenlijking van de doelstellingen van de Energie-Unie en de overgang naar schone energie overeenkomstig de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU. Daarnaast presenteerde de Commissie een mededeling over offshore hernieuwbare energie en een actieplan voor windenergie.

Het verslag over de stand van de Energie-Unie 2023 is op 24 oktober 2023 gepubliceerd en bestaat uit drie delen. In het eerste deel wordt beschreven hoe de ambitieuze klimaat- en milieudoelstellingen in het kader van de Europese Green Deal de basis vormden voor zowel de crisisresponsstrategie van de EU als een strategie voor groei en concurrentievermogen. In het tweede deel wordt de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de Energie-Unie in al haar vijf dimensies geanalyseerd op basis van de beoordeling door de Commissie van de voortgangsverslagen van de lidstaten over hun nationale energie- en klimaatplannen. In het laatste deel wordt de aandacht gevestigd op toekomstige uitdagingen voor het energiesysteem en het energiebeleid van de EU.

Het verslag over de stand van de Energie-Unie 2023 gaat vergezeld van een reeks verslagen en bijlagen over verschillende aspecten van de energie- en klimaattransitie, waaronder een beoordeling van de vooruitgang bij de uitvoering van de nationale energie- en klimaatplannen, het voortgangsverslag over klimaatactie 2023, het jaarverslag over concurrentievermogen, het jaarverslag over energiesubsidies, en een verslag over de duurzaamheid van bio-energie.

Daarnaast presenteerde de Commissie een mededeling over offshore hernieuwbare energie en een actieplan voor windenergie.

Meer informatie:

  • ECER-dossier – Energie
  • ECER-dossier – Klimaat
  • Persbericht van de Europese Commissie over het actieplan voor windenergie
  • Persbericht van de Europese Commissie over de stand van de Energie-Unie 2023
  • Pagina van de Europese Commissie over offshore hernieuwbare energie