Europese Commissie presenteert vier voorstellen om het EU-kader voor aanvullende beschermingscertificaten (ABC’s) te hervormen

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert vier voorstellen om het EU-kader voor aanvullende beschermingscertificaten (ABC’s) te hervormen

Aanvullende beschermingscertificaten (ABC’s) zijn intellectuele eigendomsrechten die de door octrooien verleende bescherming met maximaal vijf jaar kunnen verlengen. De voorgestelde regels voorzien onder meer in de invoering van een unitair aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen.

Achtergrond

Aanvullende beschermingscertificaten (ABC’s) zijn intellectuele eigendomsrechten (IE) die de door octrooien verleende bescherming met maximaal vijf jaar kunnen verlengen. Het gaat om octrooien voor geneesmiddelen of gewasbeschermingsmiddelen. Verordening 469/2009 bevat voorschriften met betrekking tot het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, en verordening 1610/96 bevat voorschriften met betrekking tot het aanvullende beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen.

Op 28 april 2023 heeft de Europese Commissie vier voorstellen gepresenteerd om het EU-kader voor aanvullende beschermingscertificaten (ABC) te hervormen. Het gaat om de volgende voorstellen:

  • een voorstel voor een verordening inzake de invoering van een gecentraliseerde procedure voor de afgifte van nationale aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen. Dit voorstel wijzigt en herschikt verordening 469/2009;
  • een voorstel voor een verordening inzake de invoering van een gecentraliseerde procedure voor de afgifte van nationale aanvullende beschermingscertificaten voor gewasbeschermings-middelen. Dit voorstel wijzigt en herschikt verordening 1610/96;
  • een voorstel voor een verordening voor een unitair aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen;
  • een voorstel voor een verordening voor een unitair aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen.

Inhoud van de voorstellen

De voorgestelde regels voeren een unitair aanvullend beschermingscertificaat in voor geneesmiddelen en voor gewasbeschermingsmiddelen.

Daarnaast voorzien de voorgestelde regels ook in een gecentraliseerde onderzoeksprocedure door het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) in nauwe samenwerking met de nationale intellectuele-eigendomsbureaus in de EU. Daarbij zal één enkele aanvraag worden onderworpen aan één enkele onderzoeksprocedure die, indien positief, zal leiden tot de afgifte van nationale aanvullende beschermingscertificaten voor elk van de in de aanvraag vermelde lidstaten. Dezelfde procedure kan ook leiden tot de afgifte van een unitair aanvullend beschermingscertificaat.

Meer informatie: