Europese Commissie presenteert visie op sport

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert visie op sport

De strijd tegen doping, de financiering van sport, het tegengaan van clubschulden en het vrij verkeer van sporters moeten de belangrijkste onderwerpen zijn van het sportbeleid van de EU. Dat schrijft de Europese Commissie in de mededeling ‘Developing the European dimension in sport’. In deze mededeling zet de Commissie uiteen wat haar visie is op de rol van de EU op het gebied van sport.

De mededeling biedt een beleidsvisie op sport en bouwt voort op een witboek uit 2007 over sport. Op grond van artikel 165 VWEU kan de EU het sportbeleid van de lidstaten ondersteunen en aanvullen. Belangrijke punten waar de Commissie een rol ziet voor de EU zijn de strijd tegen doping, de financiering van sport (tegengaan van schulden) en het vrij verkeer van sporters.

Over dat laatste onderwerp heeft de Commissie bij de mededeling een working document gevoegd, die moet fungeren als een ‘gids’ voor sporters als zij gebruik maken van hun rechten op vrij verkeer in Europa. Dit geldt volgens de Commissie zowel voor professionele sporters (die gebruik maken van het vrij verkeer van werknemers) als voor amateurs (die gebruik maken van hun rechten als EU-burgers).

Enkele opvallende punten in dit document:

  • De ‘home grown- regel’ (een voorstel van de UEFA) waarbij een minimum aantal spelers in een team door de club zelf moeten zijn opgeleid kan in de ogen van de Commissie door de beugel, al kondigt de Commissie wel aan dat deze regelingen onderzocht moeten worden op conformiteit met het EU-mededingingsrecht.
  • De Commissie suggereert dat het een goed idee kan zijn om de diploma’s van trainers en coaches (waarvoor internationale bonden vaak zelf een systeem hebben opgezet), onderdeel te maken van richtlijn 2005/36 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties.
  • De Commissie besteedt veel aandacht aan de rechten van amateursporters. Regelingen van sportbonden die buitenlanders weren uit de competities kunnen in strijd kunnen met het Europese recht. Uitzonderingen (bijvoorbeeld als er een nationaal kampioenschap plaatsvindt) moeten zo strikt mogelijk worden toegepast. Over dit onderwerp heeft de Commissie bovendien een studie laten uitvoeren.

De Commissie wil vooral de dialoog zoeken met de lidstaten en eventuele knelpunten zoveel mogelijk in der minne oplossen, bijvoorbeeld via het SOLVIT-netwerk en via de EU-pilot (pre-infractie)