Europese Commissie publiceert aanbeveling voor de aanpak van energiearmoede

Contentverzamelaar

Europese Commissie publiceert aanbeveling voor de aanpak van energiearmoede

De aanbeveling bevat structurele maatregelen zoals investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. De maatregelen moeten een langdurig effect hebben en fundamentele oorzaken van energiearmoede aanpakken, zoals de lage energieprestaties van huizen en huishoudelijke apparaten, hoge energie-uitgaven in verhouding tot het huishoudbudget en lagere inkomensniveaus, welke nog worden verergerd door inflatie.

Het gaat om de op 23 oktober 2023 gepubliceerde en op 20 oktober 2023 door de Europese Commissie vastgestelde Aanbeveling over energiearmoede (EU (2023) 2407). De aanbevelingen gaan vergezeld van een Werkdocument van de diensten van de Commissie (SWD (2023) 647) met gedetailleerdere analyse van de aanbevolen maatregelen. Naar aanleiding van de in september 2023 goedgekeurde herziening van de richtlijn energie-efficiëntie (zie ook dit ECER-bericht), waarin voor het eerst een EU-brede definitie van energiearmoede is opgenomen, wordt in de aanbeveling ook uiteengezet hoe energiearmoede op nationaal niveau kan worden gediagnosticeerd.

De aanbeveling en het werkdocument verwijzen naar de Nationale Energie- en Klimaatplannen (NECP's) en de Sociale Klimaatplannen als mogelijkheden voor EU-landen om de aanbevelingen te verwerken in hun beleidskader om energiearmoede te bestrijden. Het wettelijke kader van de EU vereist dat energiearmoede wordt geïdentificeerd en aangepakt in het Nationale Energie- en Klimaatplan (NECP) van elk EU-land, dat in 2024 moet worden bijgewerkt. De EU-landen moeten uiterlijk op 30 juni 2025 hun sociale klimaatplannen opstellen en bij de Commissie indienen om een beroep te kunnen doen op het Sociaal Klimaatfonds.

De publicatie van de aanbeveling en het werkdocument volgt op een eerdere uitgebreide raadpleging door de Commissie van de lidstaten en belanghebbenden. 

Dit initiatief ging gepaard met de verlenging van de gemeenschappelijke verklaring betreffende een betere consumentenbescherming voor de winter, die oorspronkelijk in december 2022 werd ondertekend. Met steun van de Europese Commissie hebben belanghebbenden uit de hoek van consumenten, regelgevers, energieleveranciers en distributeurs, toegezegd gemeenschappelijke beginselen in acht te nemen en maatregelen te nemen die verder gaan dan de bestaande wetgeving, om huishoudens tijdens de winter van 2022-23 te ondersteunen. Hoewel de groothandelsprijzen voor energie zijn gedaald ten opzichte van de pieken van de afgelopen winter, hebben kwetsbare klanten en mensen die in energiearmoede leven nog steeds moeite om hun rekeningen te betalen en blijven de kosten van levensonderhoud hoog. Daarom zijn de belanghebbenden overeengekomen om de gezamenlijke verklaring te verlengen voor de winter van 2023-2024.

Energiearmoede treft burgers in elk EU-land. In 2022 konden naar schatting 9,3 procent van de Europeanen hun huis niet warm genoeg houden door de hoge energieprijzen en de crisis in de kosten van levensonderhoud, tegenover 6,9 procent in 2021. De Europese Commissie erkent dat er nog meer gecoördineerde actie nodig is om deze trend tegen te gaan en publiceerde daarom de aanbevelingen over maatregelen en beleidslijnen die de EU-landen kunnen aannemen om energiearmoede aan te pakken. Dit ook in lijn met de Europese Green Deal die kwetsbare burgers wil beschermen en ervoor wil zorgen dat de energietransitie in Europa eerlijk en rechtvaardig verloopt.

Meer informatie:
Nieuwsbericht website Europese Commissie- DG Energie
ECER-dossier: Energie
ECER-dossier: Klimaat en Milieu