Europese Commissie publiceert ontwerp Brexit-akkoord

Contentverzamelaar

Europese Commissie publiceert ontwerp Brexit-akkoord

De Europese Commissie heeft een ontwerp terugtrekkingsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk gepubliceerd. In 120 pagina's worden onder meer de rechten van burgers, kwesties als goederen die vóór de datum van de terugtrekking in de handel zijn gebracht, de financiële regeling, overgangsregelingen en institutionele bepalingen, en een protocol over Ierland / Noord-Ierland in een juridisch tekst gegoten.

Het ontwerp terugtrekkingsakkoord giet het gezamenlijk verslag van de onderhandelaars van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van 8 december 2017 over in een juridische vorm. Het ontwerp bevat voorstellen voor openstaande terugtrekkingskwesties die in dat verslag worden vermeld, maar niet in detail zijn behandeld. Daarnaast bevat het bepalingen over de overgangsperiode, overeenkomstig de op 29 januari 2018 door de Raad (artikel 50) vastgestelde aanvullende onderhandelingsrichtsnoeren.

Het ontwerp akkoord bestaat uit zes delen: inleidende bepalingen, de rechten van burgers, andere kwesties als goederen die vóór de datum van de terugtrekking in de handel zijn gebracht, de financiële regeling, overgangsregelingen en institutionele bepalingen, en een protocol over Ierland / Noord-Ierland. Dit protocol maakt de derde optie zoals uiteengezet in het gezamenlijk verslag om een harde grens op het eiland Ierland te voorkomen, concreet. Dit is de reserveoptie die wordt toegepast bij afwezigheid van andere overeengekomen oplossingen. Hiermee wordt echter niet vooruitgelopen op besprekingen over de twee andere opties.

Het ontwerp terugtrekkingsakkoord is online gepubliceerd overeenkomstig het transparantiebeleid van de Commissie. De Commissie komt nu met het ontwerp terugtrekkingsakkoord naar buiten om te zorgen dat er voldoende tijd is om eerst te overleggen met de lidstaten en het Europees Parlement en vervolgens te onderhandelen met het Verenigd Koninkrijk. Aangezien het terugtrekkingsakkoord moet worden goedgekeurd en geratificeerd voordat het Verenigd Koninkrijk de Unie verlaat, is het van belang dat er voldoende tijd is voor die onderhandelingen.

Wat nu?

Het ontwerp terugtrekkingsakkoord wordt nu ter bespreking toegezonden aan de Raad (artikel 50) en aan de Brexit-stuurgroep van het Europees Parlement en daarna aan het Verenigd Koninkrijk. De Europese Raad (artikel 50) heeft het Verenigd Koninkrijk verzocht meer duidelijkheid te verschaffen over zijn standpunt met betrekking tot het kader van de toekomstige betrekkingen met het oog op zijn bijeenkomst van 22 en 23 maart, waar de Europese Raad naar verwachting aanvullende richtsnoeren zal vaststellen.

Het algehele terugtrekkingsakkoord moet worden gesloten door de Raad (artikel 50), het Europees Parlement en het Verenigd Koninkrijk volgens zijn eigen grondwettelijke vereisten.

Het Verenigd Koninkrijk zal de Europese Unie verlaten op 30 maart 2019.

Meer informatie