Europese Commissie publiceert resultaten van de evaluatie van de richtlijn webtoegankelijkheid

Contentverzamelaar

Europese Commissie publiceert resultaten van de evaluatie van de richtlijn webtoegankelijkheid

Uit de evaluatie blijkt dat de EU maatregelen de toegang tot online overheidsdiensten voor mensen met een handicap hebben verbeterd. De conclusies van de evaluatie onderschrijven de toegevoegde waarde van de Europese Unie bij het verbeteren van de online-toegankelijkheid en het positieve effect van de richtlijn.

Sinds 23 juni 2021 moeten EU-lidstaten ingevolge de EU-richtlijn webtoegankelijkheid (EU/2016/2102) websites van de overheid en hun mobiele toepassingen toegankelijk maken voor personen met een handicap. De richtlijn X heeft tot doel de digitale en sociale inclusie te vergroten en de interne markt voor web toegankelijkheid te harmoniseren. Inclusie is een belangrijke pijler van de digitale transformatie, zoals ook blijkt uit de "Europese verklaring inzake digitale rechten en beginselen".

De gepubliceerde evaluatie van de richtlijn inzake web toegankelijkheid komt vier jaar na de omzetting ervan in nationaal recht door de lidstaten. De evaluatie omvat de resultaten van een in 2021 gehouden openbare raadpleging waarin werd gevraagd naar meningen over de praktische toepassing van de richtlijn, de verslagen van de lidstaten over het toezicht op de toegankelijkheid en een aanvullende studie.

Uit de bevindingen, die ook in beknopte vorm zijn gepubliceerd, blijkt dat de richtlijn doeltreffend is opgezet en uitgevoerd, met een betere toegang tot overheidsdiensten en online-informatie in de hele EU, waardoor de sociale en digitale inclusie wordt bevorderd.

Aangezien toegankelijkheid echter een continu proces is, is er volgens de evaluatie altijd ruimte voor verbetering. Hoewel de toegankelijkheid van websites en mobiele toepassingen van de overheid is verbeterd, ondervinden mensen met een handicap nog steeds moeilijkheden. Uit de resultaten van de evaluatie bleek ook een gebrek aan deskundigen op het gebied van digitale toegankelijkheid.

Meer informatie:

Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Digitalisering
ECER-bericht: Europese Commissie presenteert verklaring met digitale rechten en beginselen voor iedereen in de EU (27 januari 2022)