Europese Commissie publiceert transitiepad voor veerkrachtiger, digitaal en groener ecosysteem voor detailhandel

Contentverzamelaar

Europese Commissie publiceert transitiepad voor veerkrachtiger, digitaal en groener ecosysteem voor detailhandel

Het pad identificeert uitdagingen en kansen voor het ecosysteem van de detailhandel, stelt acties voor om de digitale, groene en vaardigheidstransformatie ervan te ondersteunen en moedigt economische actoren, betrokken partners en overheden aan om deel te nemen aan het gezamenlijke implementatieproces en om bij te dragen aan een concurrerend, duurzaam, veerkrachtig en eerlijk ecosysteem.

De Europese Commissie heeft op 12 maart 2024 het transitiepad voor een veerkrachtiger, digitaler en groener ecosysteem voor detailhandel gepubliceerd.

Het plan is gezamenlijk ontwikkeld door de Europese Commissie, de lidstaten, bedrijven, sociale partners en ngo's. Het pad identificeert uitdagingen en kansen voor het ecosysteem van de detailhandel en stelt acties voor om de digitale, groene en vaardigheidstransformatie ervan te ondersteunen en om de veerkracht ervan te verbeteren. Het traject legt de nadruk op een eerlijke en billijke overgang voor alle belanghebbenden in het ecosysteem, met inbegrip van de beroepsbevolking, consumenten en allerlei soorten bedrijven. Het plan moedigt economische actoren, sociale partners en nationale, regionale en lokale overheden aan om deel te nemen aan het gezamenlijke implementatieproces en om bij te dragen aan een concurrerend, duurzaam, veerkrachtig en eerlijk ecosysteem voor de detailhandel.

De detailhandel is het grootste industriƫle ecosysteem en is goed voor 11,5 procent van de toegevoegde waarde in de EU. Het is ook de grootste werkgelegenheidssector in de EU-economie, met bijna 30 miljoen werknemers in 5,5 miljoen bedrijven, waarvan 99 procent kmo's (kleine en middelgrote ondernemingen) zijn. Het ecosysteem van de detailhandel speelt een belangrijke rol in de productdistributie en bedient dagelijks 450 miljoen consumenten in de EU. Het is ook een belangrijk onderdeel van het sociale weefsel van stedelijke en plattelandsgemeenschappen en levert een belangrijke bijdrage aan het creƫren van lokale werkgelegenheid en de vitaliteit en aantrekkelijkheid van stadscentra.

Het overgangstraject werd gelanceerd als onderdeel van de conferentie op hoog niveau over de detailhandel, die op 12 maart plaatsvond. Om de gezamenlijke uitvoering van het traject te vergemakkelijken, zal de Commissie een ondersteuningsplatform opzetten voor de belanghebbenden bij het overgangstraject.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Interne markt