Europese Commissie stelt nieuwe initiatieven voor ter versterking van de economische veiligheid

Contentverzamelaar

Europese Commissie stelt nieuwe initiatieven voor ter versterking van de economische veiligheid

De Europese Commissie heeft vijf initiatieven goedgekeurd om de economische veiligheid van de EU te versterken in een tijd van toenemende geopolitieke spanningen en ingrijpende technologische verschuivingen. De initiatieven moeten de economische veiligheid van de EU vergroten en tegelijkertijd de openheid van handel, investeringen en onderzoek voor de economie van de EU handhaven.

Achtergrond

Op 20 juni 2023 hebben de Europese Commissie en de Hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (hierna: de hoge vertegenwoordiger) een gezamenlijke mededeling over een Europese economische veiligheidsstrategie gepubliceerd (zie het ECER-bericht over deze strategie). De strategie biedt een kader voor het beoordelen en aanpakken — op evenredige, nauwkeurige en gerichte wijze — van risico's voor de economische veiligheid van de EU, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de EU één van de meest open en aantrekkelijke bestemmingen blijft voor bedrijven en investeringen.

In de strategie zijn vier risicocategorieën vastgesteld die prioritair moeten worden aangepakt: toeleveringsketens, fysieke en cyberveiligheid van kritieke infrastructuur, de veiligheid van technologie en het weglekken van technologie, en de inzet van economische afhankelijkheid als wapen of economische dwang.

De vijf initiatieven

Op 24 januari 2024 heeft de Commissie vijf initiatieven goedgekeurd om de economische veiligheid van de EU te versterken in een tijd van toenemende geopolitieke spanningen en ingrijpende technologische verschuivingen. Het pakket moet de economische veiligheid van de EU vergroten en tegelijkertijd de openheid van handel, investeringen en onderzoek voor de economie van de EU handhaven, in overeenstemming met de Europese economische veiligheidsstrategie van juni 2023. Het gaat om de volgende vijf initiatieven:

  • Een voorstel voor de herziening van de verordening screening buitenlandse directe investeringen (zie dit ECER-bericht);
  • Een voorstel voor een Raadsaanbeveling inzake het vergroten van de onderzoeks-veiligheid;
  • Een witboek van de Commissie over uitgaande investeringen (zie deze pagina)
  • Een witboek van de Commissie over uitvoercontroles (zie deze pagina).
  • Een witboek van de Commissie over opties voor een betere ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling van technologieën met potentieel voor tweeërlei gebruik.

Meer informatie: