Europese Commissie stelt vierde spoorwegpakket voor

Contentverzamelaar

Europese Commissie stelt vierde spoorwegpakket voor

De Commissie heeft een uitgebreid pakket maatregelen aangekondigd om de kwaliteit van de spoorwegdiensten in Europa te verbeteren. Veel Europese spoorwegmarkten kampen met stagnatie of achteruitgang. Daarom stelt de Commissie voor om de innovatie in de EU-spoorwegsector aan te moedigen door de concurrentie op het spoor te vergroten.

Het spoor speelt een cruciale rol in het zoeken naar oplossingen voor de toenemende vraag naar vervoer. De Commissie stelt voor om de binnenlandse markten voor passagiersvervoer open te stellen voor concurrentie. De voorstellen hebben betrekking op vier kerngebieden: (1) de Commissie wil de administratieve kosten van spoorwegbedrijven terugdringen en nieuwe spoorwegondernemingen gemakkelijker toegang bieden tot de markt door middel van normen en vergunningen voor de hele Unie; (2) de Commissie wil de binnenlandse markten vanaf december 2019 openstellen voor nieuwe marktdeelnemers en diensten (“Op deze opengestelde markten zijn de kwaliteit en de beschikbaarheid van de diensten verbeterd. De tevredenheid van de passagiers neemt jaar na jaar toe”); (3) onafhankelijke spoorbeheerders moeten op efficiënte en niet-discriminerende wijze de netten beheren; (4) lidstaten krijgen de mogelijkheid om werknemers te beschermen door nieuwe contractanten te verplichten hen in dienst te nemen wanneer openbare dienstcontracten worden overgedragen.

Sim Kallas, de Europees commissaris voor vervoer, stelt het volgende: “De Europese spoorwegen staan voor een belangrijke tweesprong. Gezien de stagnatie of achteruitgang van veel spoorwegmarkten in Europa, is de keuze simpel. Ofwel nemen we nu de moeilijke beslissingen die nodig zij om de Europese spoorwegmarkt te hervormen en innovatie en betere dienstverlening aan te moedigen. Het spoor zal dan opnieuw kunnen groeien, met alle bijbehorende voordelen voor de burgers, het bedrijfsleven en het milieu.”

Klik hier voor het persbericht.