Europese Commissie stelt voor elke EU-lidstaat de tussentijdse streefdoelen voor gasopslag voor 2024 vast

Contentverzamelaar

Europese Commissie stelt voor elke EU-lidstaat de tussentijdse streefdoelen voor gasopslag voor 2024 vast

De Gasopslagverordening beoogt te waarborgen dat de ondergrondse gasopslaginstallaties van de EU-lidstaten worden gevuld voor de winterperiode(s). De EU-lidstaten moeten jaarlijks een ontwerp-vultraject opstellen met tussentijdse streefdoelen voor februari, mei, juli en september (het vultraject). Op 20 november 2023 heeft de Europese Commissie een uitvoeringsverordening aangenomen waarin de tussentijdse streefdoelen voor elke EU-lidstaat voor 2024 zijn vastgesteld.

Op 1 juli 2022 is Verordening (EU) 2022/1032 (hierna: de Gasopslagverordening) in werking getreden. De Gasopslagverordening voorziet in maatregelen om de vullingsgraad van ondergrondse (gas)opslaginstallaties in de EU te verzekeren. Op basis van de Gasopslagverordening moet elke EU-lidstaat ervoor zorgen dat de ondergrondse opslaginstallaties die zich op zijn grondgebied bevinden, uiterlijk op 1 november van elk jaar tot ten minste 90 procent van hun capaciteit zijn gevuld (de vuldoelstelling).

Voor 2023 en de daaropvolgende jaren moet elke EU-lidstaat een ontwerp-vultraject opstellen met tussentijdse streefdoelen voor februari, mei, juli en september (het vultraject). Het ontwerp-vultraject moet in geaggregeerde vorm worden ingediend bij de Europese Commissie. Op grond van de Gasopslagverordening stelt de Commissie vervolgens uitvoeringshandelingen vast om het vultraject voor elke EU-lidstaat te bepalen.

Op 20 november 2023 heeft de Europese Commissie een uitvoeringsverordening aangenomen. Die uitvoeringsverordening bevat de tussentijdse streefdoelen voor 2024 voor elke EU-lidstaat.

Meer informatie:

  • ECER-dossier – Energie
  • ECER-bericht – Nieuwe EU-regels over gasopslag in EU-lidstaten met spoed aangenomen (30 juni 2022)