Europese Commissie stelt vrouwenquotum voor

Contentverzamelaar

Europese Commissie stelt vrouwenquotum voor

De Europese Commissie heeft een nieuw voorstel ingediend ter bevordering van het aantal vrouwen in topfuncties binnen het Europese bedrijfsleven. Het voorstel roept een vrouwenquotum in het leven van minimaal 40 % aan vrouwelijke werknemers binnen leidinggevende functies van grote Europese ondernemingen. Met dit voorstel probeert de Commissie het zogenaamde “glazen plafond” te slechten.

De Commissie is van mening dat ondanks jaren van nationaal- en Europees debat en voorlichting op het gebied van gelijke behandeling voor vrouwen binnen de Europese Unie, er nog altijd zeer weinig resultaat geboekt is wat betreft het aantal vrouwen in topfuncties. Slechts 8,9 % van het aantal leidinggevende is vrouw tegenover 91,1 % aan mannelijke bestuurders. “Today we are proposing a legislation to smash the glass ceiling that keeps talented women out of top jobs,” zo verklaarde Vivianne Reding, eurocommisaris voor Justitie, tijdens de presentatie van het nieuwe voorstel.

De op 14 november 2012 voorgestelde richtlijn zal voor ongeveer 5000 Europese beursgenoteerde ondernemingen een verplichting betekenen om uiterlijk 2020 over minimaal 40 % aan vrouwelijke bestuurders te beschikken.

Volgens Reding is het verder aan de lidstaten om de richtlijn op een effectieve manier te implementeren: “our proposal has teeth, member states will have to lay down convincing and effective sanctions”.

Zie hier het Commissievoorstel.