Europese Commissie steunt diverse militaire mobiliteitsprojecten

Contentverzamelaar

Europese Commissie steunt diverse militaire mobiliteitsprojecten

Het gaat om de financiering van aanvullende militaire mobiliteitsprojecten op het gebied van het vervoer van troepen en materieel over het trans-Europese vervoersnetwerk.

De Europese Commissie heeft eind januari 204 besloten om 38 aanvullende militaire mobiliteitsprojecten te financieren ter ondersteuning van het vervoer van troepen en materieel over het trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T). Met een budget van 807 miljoen euro zullen deze projecten de essentiële vervoersinfrastructuur in de EU moderniseren om dubbel gebruik voor zowel civiel als defensievervoer mogelijk te maken. Het besluit volgt op de derde en laatste oproep tot het indienen van voorstellen voor militaire mobiliteit in het kader van het EIM (Europees interconnectiemechanisme) "Transport" voor de periode 2021-2027. In totaal ondersteunt de Commissie 95 militaire mobiliteitsprojecten ter waarde van 1,74 miljard euro in 21 EU-lidstaten.

In overeenstemming met het actieplan Militaire Mobiliteit 2.0 zullen de projecten lidstaten en partners helpen om een goed verbonden en veilig militair mobiliteitsnetwerk te ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn de aanleg en modernisering van spoorweginfrastructuur in Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Letland, Hongarije, Nederland, Polen, Finland en Zweden. Deze projecten zullen de infrastructuur voor tweeërlei gebruik verbeteren in zeehavens in België en Zweden, luchthavens in Letland en Litouwen en binnenwateren in Frankrijk.

Dankzij de drie oproepen in 2021, 2022 en 2023 is het beschikbare budget van 1,69 miljard euro voor militaire mobiliteit in het kader van het EIM 2021-2027 gebruikt. In het licht van de oorlog in Oekraïne hebben de lidstaten besloten om de begroting voor militaire mobiliteit te vervroegen om de steun voor dergelijke vervoersinfrastructuurprojecten voor zowel militair als civiel gebruik te versnellen en te maximaliseren.

Na goedkeuring van deze 38 projecten door de EU-lidstaten zal de Commissie het financieringsbesluit goedkeuren en zal CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency) beginnen met het voorbereiden van de subsidieovereenkomsten. Verdere financieringsmogelijkheden zijn beschikbaar in het kader van de EIM Transport Call for Proposals 2023, die loopt tot 30 januari 2024.

Meer informatie :
Nieuwsbericht Europese Commissie
Website Europese Commissie: nieuwsbericht
ECER-dossier: Buitenlands- en veiligheidsbeleid- Defensiesamenwerking