Europese Commissie steunt Nederland bij het opzetten van een nationaal toezichtssysteem voor kunstmatige intelligentie

Contentverzamelaar

Europese Commissie steunt Nederland bij het opzetten van een nationaal toezichtssysteem voor kunstmatige intelligentie

De Nederlandse Rijksinspectie voor Digitale Infrastructuur (RDI) heeft de Europese Commissie via het instrument voor technische ondersteuning (TSI) gevraagd om steun bij het opzetten van een governance- en toezichtsysteem voor AI-toepassingen. De Commissie heeft begin oktober het startsein gegeven voor een dergelijk ondersteuningsproject dat de Nederlandse RDI zal helpen bij het opzetten van een nationaal systeem voor toezicht op kunstmatige intelligentie (AI).

AI-technologie groeit sneller dan het regelgevingskader om de veiligheid en ethische normen effectief te controleren. Dit wordt gezien als een gemeenschappelijke uitdaging voor nationale autoriteiten in de hele EU. Het Nederlandse project - dat wordt uitgevoerd in samenwerking met UNESCO - zal de huidige systemen voor AI-toezicht gaan evalueren, een reeks best practices en toezichtscenario's bieden, en praktische opties voor instellingen voor AI-toezicht en ondersteuning ter plaatse aan de Nederlandse RDI gaan opleveren. Naast rechtstreekse ondersteuning van de Nederlandse RDI zullen ook andere bevoegde autoriteiten in de EU bij het project worden betrokken om gezamenlijk uitdagingen aan te kunnen gaan die samenhangen met het toezicht op AI-technologieƫn.

Dit technische ondersteuningsproject sluit aan bij de Wet op de kunstmatige intelligentie, de eerste EU-verordening op het gebied van AI die de Europese Commissie in april 2021 voorstelde. Dit voorstel voor een EU-Verordening heeft tot doel de onderzoeks- en industriƫle capaciteit van de lidstaten te stimuleren en tegelijkertijd de grondrechten en veiligheidsrechten te waarborgen. De wet bevindt zich in de laatste fase van het wetgevingsproces. Als de Verordening eenmaal is goedgekeurd, zijn 's werelds eerste regels voor AI vastgesteld.

Het instrument voor technische ondersteuning (TSI) is het belangrijkste instrument van de Commissie om technische ondersteuning te bieden voor hervormingen in de lidstaten. Het maakt deel uit van het meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027 en het herstelplan voor Europa.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
Website Europese Commissie: toezicht op AI
Nieuwsbericht Rijksinspectie Digitale Infrastructuur
ECER-dossier: Digitalisering