Europese Commissie verlengt mogelijkheid voor reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden

Contentverzamelaar

Europese Commissie verlengt mogelijkheid voor reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden

De Europese Commissie heeft de mogelijkheid om reddings- en herstructureringssteun toe te kennen aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden verlengd tot 31 december 2025. De rest van de richtsnoeren blijft ongewijzigd van toepassing.

Het gaat om reddings- en herstructureringssteun op grond van de bestaande Richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden uit 2014 (2014/C 249/01). Het besluit van de Commissie van 29 november 2023 (zie mededeling C/2023/1212) tot  verlenging van de looptijd van de richtsnoeren tot 31 december 2025, zonder dus verdere andere inhoudelijke wijzigingen door te voeren, is volgens de Commissie noodzakelijk ter vermijding van een juridisch vacuüm na 31 december 2023. Ook biedt de verlenging alle belanghebbenden voorspelbaarheid en rechtszekerheid over de toepasselijke regels, en kan dit volgens de Commissie tevens als voorbereiding van een eventuele actualisering van de richtsnoeren dienen.

Reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden behoort volgens de Commissie tot de meest verstorende vormen van staatssteun. Doordat reddings- en herstructureringssteun het proces van het verlaten van de markt door de minst efficiënte ondernemingen verstoort, kan dergelijke steun de economische groei in de betrokken sectoren aanzienlijk afremmen. Achtergrondgedachte is daarom dat ervoor gezorgd dient te worden dat steun alleen wordt toegestaan op voorwaarden die de potentiële schadelijke effecten ervan beperken en die de doelmatigheid van de overheidsuitgaven bevorderen.

De richtsnoeren inzake reddings- en herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden van 2014 stellen lidstaten in staat om ondernemingen in moeilijkheden te ondersteunen, onder bepaalde strikte voorwaarden.
Zo mag reddingssteun voor een periode van maximaal zes maanden worden toegekend. Na deze periode moet de reddingssteun worden terugbetaald of moeten lidstaten een herstructureringsplan bij de Europese Commissie aanmelden ter toetsing aan de staatssteunregels. Om herstructureringssteun te kunnen goedkeuren door de Commissie, moet zo een plan waarborgen dat de levensvatbaarheid van de onderneming op lange termijn kan worden hersteld zonder voortzetting van de staatssteun. Ook moet duidelijk worden gemaakt dat de onderneming voldoende bijdraagt in de kosten van haar herstructurering en dat de door de steun veroorzaakte concurrentieverstoring wordt aangepakt met compenserende maatregelen, waaronder met name structurele maatregelen.


Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Staatssteun