Europese Commissie: voorstel voor bankenunie

Contentverzamelaar

Europese Commissie: voorstel voor bankenunie

De Europese Commissie heeft op 12 september 2012 een voorstel voor een bankenunie gepresenteerd. Om het vertrouwen in het financiële systeem te vergroten wordt voorgesteld om alle banken binnen de Eurozone onder toezicht te brengen van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB krijgt vergaande wettelijke bevoegdheden om in te kunnen grijpen bij banken en andere financiële instellingen. Ook nationale toezichthouders zullen een rol blijven spelen in de voorbereiding en uitvoering van besluiten van de ECB.

Het door de Commissie gepresenteerde pakket bestaat uit de volgende drie onderdelen:

·         Een verordening waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid op het gebied van het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (klik hier);

·         Een verordening tot wijziging van de regulering van de Europese Bankautoriteit en waarbij aan de ECB specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid op het gebied van het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (klik hier);

·         Een mededeling betreffende een routekaart naar een bankenunie (klik hier).

De ECB zal democratisch gecontroleerd worden door het Europees Parlement en de Europese ministers van Financiën. De Commissie stelt voor om eerst de probleembanken, dan de systeembanken, en ten slotte alle banken de komende twee jaar onder Europees toezicht te brengen.

Het voorstel voor de bankenunie zou dit najaar moeten worden goedgekeurd door de regeringsleiders van de 27 lidstaten. De Commissie wil namelijk de eerste fase van de bankenunie op 1 januari 2013 van start laten gaan. Op 1 januari 2014 zouden alle banken onder toezicht van de ECB moeten staan.

Zie hier het persbericht.