Europese defensiesamenwerking: 13 nieuwe PESCO projecten

Contentverzamelaar

Europese defensiesamenwerking: 13 nieuwe PESCO projecten

De Raad heeft een lijst van 13 nieuwe PESCO-projecten aangenomen. Daarmee komt het totaal aantal projecten nu op 47. Nederland neemt deel aan twee van de nieuwe projecten: een coördinatiecentrum rond cyberveiligheid en een initiatief om dreigingen uit de ruimte te volgen en tegen te gaan. Met uitzondering van Denemarken, Malta en het VK nemen 25 EU-landen deel aan permanente gestructureerde samenwerking op het gebied van defensie.

Vijf van de nieuwe projecten zijn gericht op opleiding , onder meer op het gebied van cyberbeveiliging, duiken, tactische training, medische kwesties, en chemische, biologische, radiologische en nucleaire defensie. Andere projecten zijn gericht op het versterken van de gezamenlijke acties van de EU en op de ontwikkeling van capaciteit op zee, in de lucht en in de ruimte.

De Raad keurde de eerste reeks van 17 projecten formeel goed op 6 maart 2018 en de tweede reeks van 17 projecten op 20 november 2018.

Achtergrond

De Raad nam op 11 december 2017 een besluit tot instelling van de PESCO aan. De PESCO maakt nauwere samenwerking op veiligheids- en defensiegebied tussen EU‑lidstaten mogelijk. Dit permanente kader voor samenwerking inzake defensie biedt lidstaten die dit willen en kunnen de mogelijkheid om samen defensievermogens te ontwikkelen, in gezamenlijke projecten te investeren, of de operationele paraatheid en bijdrage van hun krijgsmacht op te voeren.

De 25 lidstaten die deelnemen aan de PESCO zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden.

Bijgewerkt overzicht van de gezamenlijke PESCO-projecten

Permanente gestructureerde samenwerking (PESCO) - Factsheet