Europese defensiesamenwerking: Raad verwelkomt Denemarken in de PESCO en lanceert 11 nieuwe PESCO-projecten

Contentverzamelaar

Europese defensiesamenwerking: Raad verwelkomt Denemarken in de PESCO en lanceert 11 nieuwe PESCO-projecten

De Raad heeft in mei 2023 een besluit aangenomen waarbij de deelname van Denemarken aan de Permanente Gestructureerde Samenwerking op het gebied van defensie en veiligheid (PESCO) is bevestigd. Denemarken is daarmee de 26e deelnemer aan de PESCO. Daarnaast heeft de Raad een besluit aangenomen tot bijwerking van de lijst van PESCO-projecten. Daardoor zullen 11 nieuwe projecten worden toegevoegd aan de lijst van de bestaande projecten die sinds december 2017 zijn ontwikkeld.

Achtergrond

De Permanente Gestructureerde Samenwerking (PESCO) is een belangrijk initiatief van de EU op defensiegebied. Het biedt een kader voor defensiesamenwerking tussen de deelnemende EU-lidstaten die onderling meer bindende verplichtingen zijn aangegaan. Zij ontwikkelen gezamenlijk defensievermogens, coördineren investeringen, vergroten de operationele paraatheid, interoperabiliteit en veerkracht van hun strijdkrachten en werken samen bij projecten.

Nieuwe PESCO-projecten

De Raad heeft op 22 mei 2023 een besluit aangenomen tot bijwerking van de lijst van PESCO-projecten. Daardoor worden 11 nieuwe projecten toegevoegd aan de lijst van de bestaande projecten die sinds december 2017 zijn ontwikkeld. De nieuwe projecten hebben betrekking op opleiding, land-, zee- en luchtsystemen, cyber en het mogelijk maken van gezamenlijke meervoudige diensten. Het gaat om de volgende projecten:

 • European Defence Airlift - Training Academy (EDA-TA)
 • Integrated Unmanned Ground Systems 2 (iUGS 2)
 • Counter Battery Sensors (CoBaS)
 • Anti-Torpedo Torpedo (ATT)
 • Critical Seabed Infrastructure Protection (CSIP)
 • Future Short-Range Air to Air Missile (FSRM)
 • Next Generation Medium Helicopter (NGMH)
 • Integrated Multi-Layer Air and Missile Defence System (IMLAMD)
 • Arctic Command & Control Effector and Sensor System (ACCESS)
 • Robust Communication Infrastructure and Networks (ROCOMIN)
 • ROLE 2F

Met de toevoeging van 11 nieuwe projecten is het aantal samenwerkingsprojecten gestegen tot 68.  

Deelname Denemarken aan de PESCO

In een referendum op 1 juni 2022 steunden de Deense kiezers de toetreding van Denemarken tot het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) van de EU, waarmee een einde kwam aan de dertig jaar durende opt-out van het land voor de EU-samenwerking op defensiegebied.

Op 23 maart 2023 heeft Denemarken de Raad en de Hoge Vertegenwoordiger in kennis gesteld van zijn voornemen om deel te nemen aan de PESCO en van zijn vermogen om de verbintenissen na te komen. Op 23 mei 2023 heeft de Raad een besluit aangenomen waarbij de deelname van Denemarken aan de PESCO is bevestigd.

Meer informatie: