Europese Grens- en kustwacht wordt versterkt met permanent korps van 10 000 personen

Contentverzamelaar

Europese Grens- en kustwacht wordt versterkt met permanent korps van 10 000 personen

De Europese Grens- en kustwacht wordt uitgebreid met een permanent korps van 10 000 personen, een eigen budget voor materieel en meer bevoegdheden om de EU-landen op ieder moment bij te staan. Het opzetten van het korps is onderdeel van een bredere versterking van de Europese buitengrenzen en van het Europees Grens- en kustwachtagentschap.

De afgelopen jaren zag de EU zich geconfronteerd met een sterke groei van het aantal migranten en vluchtelingen dat naar de EU wenste te komen. Dit leidde in 2016 tot de oprichting van een Europese grens- en kustwacht door middel van EU-verordening 2016/1624. De Europese Grens- en kustwacht was tot op heden afhankelijk van vrijwillige bijdragen van de lidstaten, zowel voor wat betreft personeel als materieel. Dit leidde tot operationele tekorten bij de Europese Grens- en kustwacht.

Op 12 september 2018 heeft de Commissie een voorstel gepresenteerd om de Europese grens- en kustwacht te versterken. Binnen iets meer dan zes maanden, op 28 maart 2019, bereikten het Europees Parlement en de Raad een politiek akkoord over het voorstel van de Commissie. EU-verordening 2019/1896 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2019 betreffende de Europese grens- en kustwacht is op 4 december 2019 in werking getreden.

De uitbreiding van de Europese Grens- en kustwacht maakt onderdeel uit van de versterking van het Europees Grens- en kustwachtagentschap. De Europese Grens- en kustwacht krijgt een operationele tak binnen het bestaande Europese Grens- en kustwachtagentschap. Ook wordt het agentschap op een aantal andere manieren versterkt. Zo krijgt het agentschap een eigen budget voor de aanschaf van eigen materieel zoals bijvoorbeeld schepen, vliegtuigen en voertuigen. Daarnaast krijgt het permanente korps uitvoerende bevoegdheden zoals bijvoorbeeld het doen van identiteitscontroles indien de lidstaat waar de kust en grenswachten zijn geplaatst daar toestemming voor geeft. Ook zal het permanente korps ondersteuning bieden bij het nemen van terugkeerbesluiten door lidstaten voor derdelanders die geen verblijfsrecht hebben in de Unie. Het agentschap zal ook worden ingezet om de samenwerking met derde landen beter te laten verlopen. Ten slotte kan het agentschap zogenaamde antenne vestigingen openen die dienen ter ondersteuning van de operationele activiteiten van het agentschap. Het permanente korps van 10 000 personen zal vanaf 2021 kunnen worden ingezet. Vanaf 2027 zal het korps volledig op sterkte zijn.

Voor alle duidelijkheid: de Grens- en kustwacht maakt geen inbreuk op de nationale soevereiniteit van de EU-landen. Hij neemt de verantwoordelijkheid van de EU-landen om hun grenzen te beschermen niet over. Hij vervangt geen nationale grenswachten en voert niet op eigen houtje operaties uit aan de grenzen van de EU-landen.

Meer info: