Europese Ombudsman biedt klachtenregeling over uitvoering EU-missies

Contentverzamelaar

Europese Ombudsman biedt klachtenregeling over uitvoering EU-missies

Om de onduidelijkheid over de aansprakelijkheid voor EU-missies weg te nemen, heeft de Europese Ombudsman een praktische klachtenregeling vastgesteld. Het gaat om klachten over civiele en militaire EU-missies in het kader van het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid. De Ombudsman zal voor financieel-administratieve klachten over civiele missies de Commissie aanschrijven, en voor alle andere klachten de Hoge Vertegenwoordiger en haar ondersteunende dienst.

Dat heeft de vorige Ombudsman P. Nikiforos Diamandouros als een van zijn laatste wapenfeiten laten weten aan de Raad, de Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger en de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO).

Hij merkt daarbij op dat de Raad besluit tot het instellen van de missies en de aanstelling van het hoofd van de civiele missies en de operationeel commandant voor militaire missies. Hun optreden moet rechterlijk toetsbaar zijn, in ieder geval voor wat betreft personeelskwesties, zo heeft de President van het EU-Gerecht vastgesteld in de zaak T-271/10 R. De Raad en de Commissie hebben daarbij ieder hun eigen verantwoordelijkheid en die kan niet worden afgeschoven.

Deze regeling zou volgens de Ombudsman afdoende moeten zijn voor het effectief waarborgen van het grondrecht om te klagen bij de Ombudsman als bedoeld in artikel 43 van het Handvest Grondrechten. Hij tekent daarbij wel aan dat nog niet vaststaat dat deze regeling ook afdoende is voor het waarborgen van het grondrecht op goed bestuur als bedoeld in artikel 41 van het Handvest Grondrechten. Als blijkt dat deze regeling niet op een bevredigende manier uitpakt voor een van beide grondrechten, zal de Ombudsman de regeling weer tegen het licht houden.

Dat zal dan door zijn opvolgster Emily O'Reilly gebeuren. Zij heeft per 1 oktober 2013 het stokje overgenomen van P. Nikiforos Diamandouros, die ruim tien jaar ombudsman is geweest.

Lees hier het volledige rapport van de Ombudsman.