Europese privacywaakhond: tien jaar databescherming

Contentverzamelaar

Europese privacywaakhond: tien jaar databescherming

De Europese toezichthouder voor bescherming van persoonsgegevens EDPS bestaat tien jaar. Deze week heeft de EDPS, waaraan de Nederlander Peter Hustinckx sinds het begin leiding geeft, een stand van zaken gepubliceerd met richtsnoeren die niet alleen voor de Brusselse beleidsmakers interessant zijn, maar ook voor de lidstaten. Verder heeft hij deze week een advies gepresenteerd over de verdere ontwikkeling van de EU-Ruimte van Vrijheid, Veiligheid en Recht. Een omvattend advies over de betekenis van Big Data voor burgers, consumenten en bedrijven is in de maak.

De EDPS heeft tot taak de EU-instellingen over alle aspecten van privacybescherming te adviseren. Hij bewaakt daarbij de grondrechten van burgers. In de bestandsopname gaat de EDPS in op een veelheid van ontwikkelingen in het beleid van de EU en de rechtspraak van het EU-Hof. Hij kondigt onder meer een ‘policy toolkit’ aan voor beleidsmakers. Lees hier de beleidsnotitie van de EDPS. Binnenkort gaat de EDPS nader in op het belang van het proportionaliteitsbeginsel voor maatregelen en praktijken die inbreuk maken op de privacy.

Ook deze week heeft de EDPS een advies gepresenteerd over het belang van databescherming bij de verdere ontwikkeling van de Ruimte voor Vrijheid, Veiligheid en Recht. Volgens de EDPS moeten de rechten van burgers daarbij centraal gesteld worden. Dit om het verlies van vertrouwen goed te maken als gevolg van de onthullingen over grootscheepse afluisteractiviteiten. De EDPS pleit voor meer integratie van privacy en gegevensbescherming in de activiteiten van alle EU-instellingen. De uitdrukkelijke erkenning dat wetgeving en optreden op het gebied van justitie en binnenlandse zaken, verdragen met derde landen en samenwerking met de private sector vaak op grote schaal gegevensverwerking vereist, zou een eerste stap zijn. Maar voor alles moet er een robuust en modern juridisch kader voor gegevensbescherming komen. De onderhandelingen daarover lopen nog steeds. Lees hier het persbericht met veel nuttige links, en het advies.

En tot slot vond deze week een Big Data workshop plaats over de verbanden tussen de EU-aanpak op het gebied van de mededinging, de consumentenbescherming en de databescherming tegen de achtergrond van de snelle ontwikkelingen in de digitale economie. Hierover presenteerde de EDPS in maart een verkennend advies. Lees het persbericht over de workshop (een uitgebreider verslag volgt binnenkort), en het verkennend advies.