Europese Raad bereikt migratieakkoord

Contentverzamelaar

Europese Raad bereikt migratieakkoord

Het EU-beleid inzake migratie kan alleen goed kan functioneren als het gebaseerd is op een alomvattende migratieaanpak: een combinatie van doeltreffender EU-buitengrenscontroles, meer samenwerking met derde landen en interne maatregelen, in overeenstemming met de beginselen en waarden van de EU. Dit is de kernboodschap in de conclusies van de Europese Raad van juni over het Europees migratiebeleid.

Tijdens de Europese Raad van 28 en 29 juni jl. is overeenstemming bereikt over belangrijke elementen van het Europees migratiebeleid, met name wat betreft de externe dimensie. De twee belangrijkste punten uit de conclusies van de Europese Raad zijn: dat EU-landen overeenstemming hebben bereikt over regionale ontschepingsplatforms buiten de EU en het inrichten van gecontroleerde aankomstlocaties in de EU.

Hoe deze platforms en aankomstlocaties eruit komen te zien zal nader moeten worden uitgewerkt. De ontschepingsplatforms zouden in nauwe samenwerking met de Internationale Organisatie voor Migratie en de VN Hoge Commissaris voor de vluchtelingen (UNHCR) en derde landen worden ingericht. Drenkelingen die in territoriale wateren van de EU worden gered zouden naar een aankomstlocatie binnen de EU worden gebracht. In deze centra moet, met volledige EU-ondersteuning, een snelle en betrouwbare asielprocedure worden doorlopen om irreguliere migranten te onderscheiden van degenen die internationale bescherming behoeven.

Het Gemeenschappelijk Europees Asiel Stelsel (GEAS) is momenteel onderwerp van onderhandeling tussen de EU-landen. Vanaf 1 juli heeft Oostenrijk het voorzitterschap en wordt in de ER-conclusies aangespoord om de hervormingen van het GEAS tot afronding te brengen. In oktober zal bij de volgende Europese Raad de voortgang worden besproken.

Meer info: