Europese Raad: economisch bestuur, energie en innovatie

Contentverzamelaar

Europese Raad: economisch bestuur, energie en innovatie

Energie en Innovatie vormden de belangrijkste agendapunten van de Europese Raad. Uiterlijk in 2014 moet de ‘geïntegreerde interne energiemarkt’ voltooid zijn. Alle lidstaten moeten hierop aangesloten zijn. Uitgebreid gesproken is er over de plannen tot versterking van het economisch bestuur van de Eurozone. Het definitieve besluit over de verdragswijziging voor het stabiliteitsmechanisme voor de euro werd doorgeschoven naar de Europese Raad in maart. Tevens kwam er een verklaring over de situatie in Egypte en de regio.

Zoals inmiddels traditie lijkt te zijn bracht ER-voorzitter vlak voor de ER een videoboodschap uit, waarin hij kort uiteenzet waar de Europese Raad over gaat praten.

Uit de conclusies van de Europese Raad van 4 februari 2010 blijkt het volgende:

Energie:

In 2014 moet de geïntegreerde interne energiemarkt voltooid zijn. Dit betekent das gas en elektriciteit vrij moeten kunnen stromen in de EU. Na 2015 moeten alle lidstaten op het integrale net zijn aangesloten. Tevens zal de Commissie komen met een voorstel dat de vergunningsprocedures voor de aanleg van nieuwe infrastructuur moet stroomlijnen, zonder afbreuk te doen aan nationale bevoegdheden en procedures.

Innovatie:

Op het gebied van innovatie wil de Europese Raad een strategische en systematische aanpak. In 2014 moet een ‘Europese onderzoeksruimte’ zijn voltooid. Er moeten betere randvoorwaarden komen voor bedrijven, bijvoorbeeld door meer duidelijkheid te geven over de aanbestedingsregels en obstakels weg te nemen voor grensoverschrijdende investeringen.

Economische situatie in de EU

De vooruitzichten verbeteren, maar de Europese Raad komt terug op dit onderwerp in maart en zal dan de prioriteiten vaststellen voor structurele hervormingen, begrotingsconsolidatie en de interne markt van de EU. Duitsland en Frankrijk presenteerden tijdens de top een voorstel voor een ‘pact for competitiveness for the eurozone’. Dit ‘zes punten plan’ bevat opmerkelijke voorstellen, zoals de afschaffing van automatische salarisindexering, verdergaande harmonisering van vennootschapsbelasting en hervorming van de pensioenstelsel van de lidstaten die de euro hebben. In maart komt de Europese Raad terug op deze voorstellen. In maart zal de Europese Raad ook het definitieve besluit betreffende de beperkte verdragswijziging met het oog op de oprichting van het Europees stabiliteitsmechanisme goedkeuren.

Externe betrekkingen

Over de situatie in Egypte en de regio werd een verklaring aangenomen. De Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid werd belast met de concrete acties die hieruit voortvloeien.