Europese Raad: tijd dringt voor Brexit-akkoord

Contentverzamelaar

Europese Raad: tijd dringt voor Brexit-akkoord

De tijd dringt voor de sluiting van een terugtrekkingsakkoord. Er moet een oplossing komen voor de Iers-Noord-Ierse grens. Alle toezeggingen tot nu toe moeten worden nagekomen.Het VK moet duidelijkheid geven over de toekomstige relatie met de EU. De lidstaten, de EU-instellingen en alle belanghebbenden moeten zich inspannen om op alle scenario's voorbereid te zijn. Dat benadrukt de Europese Raad in zijn conclusies.

De Europese Raad (art. 50), in de EU‑27-samenstelling, heeft de voorlopige balans van de brexitonderhandelingen opgemaakt en conclusies over de gemaakte vorderingen aangenomen.

De Europese Raad toonde zich verheugd over de voortgang met delen van de juridische tekst van het terugtrekkingsakkoord. De leiders wezen er evenwel op dat over een aantal belangrijke aspecten nog overeenstemming moet worden bereikt.

De EU-27-leiders uitten hun bezorgdheid dat er nog geen wezenlijke vorderingen zijn gemaakt met een akkoord over een noodoplossing voor Ierland/Noord-Ierland. Zij riepen op de inspanningen op te voeren, opdat het terugtrekkingsakkoord - met overgangsbepalingen - zo spoedig mogelijk gesloten kan worden en op de datum van terugtrekking van kracht kan worden. De onderhandelingen kunnen uitsluitend vorderen als alle tot dusver gedane toezeggingen integraal worden nagekomen.

De Europese Raad (art. 50) benadrukte dat de werkzaamheden moeten worden versneld teneinde een politieke verklaring over het kader voor de toekomstige betrekkingen te kunnen opstellen. Het VK moet daartoe zijn standpunt over de toekomstige betrekkingen verder verduidelijken alsmede realistische en werkbare voorstellen presenteren.

Tot slot riep de Europese Raad zowel de lidstaten, de instellingen van de Unie als alle belanghebbenden andermaal op hun werkzaamheden te intensiveren, teneinde op alle niveaus klaar te staan en op alle scenario's voorbereid te zijn.

Meer info: