Europese Rekenkamer brengt verslag uit over de voorbereidende actie inzake defensieonderzoek

Contentverzamelaar

Europese Rekenkamer brengt verslag uit over de voorbereidende actie inzake defensieonderzoek

Conclusie van de Rekenkamer is dat er wel enkele lessen zijn geleerd maar dat de waarde van de voorbereidende actie inzake defensieonderzoek als proeftuin voor het verhogen van de defensie-uitgaven van de EU beperkt is gebleven door tijdgebrek en beperkte beschikbare resultaten.

Het gaat om het op 20 september door de Europese Rekenkamer (ERK) gepresenteerde Speciaal verslag 10/2023, getiteld ‘De voorbereidende actie inzake defensieonderzoek; Er werden enkele lessen geleerd, maar de waarde als proeftuin voor het verhogen van de defensie-uitgaven voor de EU bleef beperkt door tijdgebrek en bescheiden resultaten’. Het verslag is hier in te zien.

De voorbereidende actie inzake defensieonderzoek (Preparatory Action on Defence Research (PADR) is opgezet als voorloper van het Europees Defensiefonds (EDF). Dit rapport van de ERK betreft de eerste controle op het gebied van defensie, waarbij werd beoordeeld of PADR de EU goed heeft voorbereid op een aanzienlijke verhoging van defensie-uitgaven van de EU via het EDF.

Op het moment dat het EDF van start ging liepen de meeste PADR-projecten nog. De ERK doet in het rapport verschillende aanbevelingen om het EDF te helpen de doelstellingen te bereiken. Met name het ontwerp van een langetermijnstrategie om het gebruik van de in de Europese defensiesector ontwikkelde technologie te vergroten is een aanbeveling.

Meer informatie:
Persbericht Europese Rekenkamer
ECER-dossier: Buitenlands en Veiligheidsbeleid