Europese Rekenkamer brengt verslag uit over hernieuwbare offshore-energie in de EU

Contentverzamelaar

Europese Rekenkamer brengt verslag uit over hernieuwbare offshore-energie in de EU

De Rekenkamer concludeert dat, hoewel de acties van de Europese Commissie en lidstaten de duurzame ontwikkeling van hernieuwbare offshore-energie hebben ondersteund, het waarborgen van de sociale en ecologische duurzaamheid ervan een uitdaging blijft.

Het gaat om het op 18 september 2023 door de Europese Rekenkamer (ERK) gepubliceerde Speciaal Verslag 22/2023 getiteld ‘Hernieuwbare offshore-energie in de EU; ambitieuze plannen voor groei maar duurzaamheid blijft een uitdaging’. Het verslag is hier in te zien.

In de EU-strategie voor hernieuwbare offshore-energie worden ambitieuze streefdoelen voor de uitrol vastgesteld voor 2030 en 2050. De ERK onderzocht of de Commissie en lidstaten de duurzame ontwikkeling van hernieuwbare offshore-energie hebben bevorderd.

Uit het rapport blijkt dat maritieme ruimtelijke planning de toewijzing van maritieme ruimte heeft vergemakkelijkt, maar conflicten over het gebruik ervan niet heeft opgelost. Tot nu toe zijn de sociaaleconomische gevolgen van de ontwikkeling van hernieuwbare offshore-energiebronnen niet grondig genoeg bestudeerd, en veel milieuaspecten moeten nog worden erkend. De ERK beveel aan om maatregelen in te voeren om de ontwikkeling van hernieuwbare offshore-energie te bevorderen en tegelijk ecologische en sociale duurzaamheid te waarborgen.

Meer informatie:

Persbericht Europese Rekenkamer
ECER-dossier: Klimaat en Milieu
ECER-dossier: Energie