Europese Unie en Tunesië sluiten een MoU af over handel, energie en migratie

Contentverzamelaar

Europese Unie en Tunesië sluiten een MoU af over handel, energie en migratie

Het Memorandum of Understanding (MoU) tussen de EU en Tunesië beslaat onder meer afspraken over economische- en handelsbetrekkingen, duurzame en concurrerende energie, migratie en intermenselijk contact.

Het gaat om de op 16 juli 2023 tussen de voorzitter van de Europese Commissie (Ursula von der Leyen), namens de EU, ondertekende MoU met de Tunesische President Kaïs Saied. De afspraken in het MoU zijn overeengekomen in het kader van het eerder op 11 juni 2023 tussen Tunesië en de EU afgesproken en aangekondigde ' comprehensive partnership package'.

Ook werd er medio juli nog een ander Memorandum of Understanding (MoU) getekend tussen Olivér Várhelyi (Europees commissaris voor nabuurschap en uitbreiding) en Mounir Ben Rjiba (de Tunesische Staatsecretaris van Buitenlandse Zaken, Migratie en Tunesiërs in het buitenland).

Het memorandum bevat vijf pijlers: macro-economische stabiliteit, handel en investeringen, duurzame energie, intermenselijk contact, en migratie. Het MoU zal worden uitgewerkt via de verschillende onderdelen van de samenwerking tussen de Europese Unie en Tunesië en volgens de relevante verordeningen en procedures. Het ondertekenen van het memorandum betekent het begin van een nieuw hoofdstuk in de betrekkingen tussen de Europese Unie en Tunesië.

Achtergrond

Eerder dit jaar besloten de Europese Unie en Tunesië om via een partnerschap samen te werken aan een MoU die wederzijdse voordelen zouden leveren op het gebied van economische- en handelsbetrekkingen, duurzame en concurrerende energie, migratie en ‘people-to-people’ contact.
Er werd gesproken over meer economische groei en welvaart door de banden te versterken op het gebied van handel en investeringen, waarbij kansen voor bedrijven worden bevorderd. Economische steun in de vorm van macro-financiële assistentie zijn ook aan de orde gesteld. Verder wil de EU Tunesië helpen bij de overgang naar duurzame energie door de kosten te verlagen en de handel in hernieuwbare energie te faciliteren met de EU-markt. Daarnaast is migratie een cruciaal onderdeel van de samenwerking in het partnerschap. Tunesië en de EU gaan samen de strijd aan tegen illegale migratie van en naar Tunesië. Verder is besproken dat Tunesië de grenzen beter zal bewaken en registratie en terugkeer van migranten beter zal registreren. Een gemeenschappelijke prioriteit blijft het voorkomen van verlies van mensenlevens op zee en mensensmokkel. Tot slot bevat het MoU ook nauwere afspraken over versterkte samenwerking op het gebied van onderzoek, onderwijs en cultuur, het ontwikkelen van talent-partnerschappen en nieuwe kansen voor vaardighedenontwikkeling en mobiliteit, voornamelijk voor jongeren.

De volgende stap

De Associatieraad EU-Tunesië wil nog voor het einde van 2023 een versterkte politieke en beleidsdialoog gaan voeren om nieuw leven in te blazen in de politieke en institutionele banden tussen de twee partijen. Het doel is om deze gemeenschappelijke internationale uitdaging samen aan te gaan en de orde te behouden.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Externe betrekkingen
ECER-dossier: Energie
ECER-dossier: Asiel en Immigratie