Europese Verklaring over fietsen aangenomen

Contentverzamelaar

Europese Verklaring over fietsen aangenomen

De door de EU-instellingen vastgestelde verklaring draagt bij aan de doelstelling om de emissieuitstoot van de transportsector van de EU te verminderen.

Het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie kondigden de gezamenlijke Europese verklaring over fietsen op 3 april 2024 af .

De Verklaring beoogt het fietsbeleid in de EU te ontwikkelen en te versterken , inclusieve, betaalbare en gezonde mobiliteit te bevorderen, meer en betere fietsinfrastructuur aan te leggen, meer te investeren in- en een beter fietsklimaat te scheppen, de verkeersveiligheid en -beveiliging te verbeteren, hoogwaardige banen te ondersteunen en een Europese fietsindustrie van wereldklasse te ontwikkelen en tot slot om de gegevensverzameling over fietsen te verbeteren.

De verklaring erkent fietsen als een duurzaam, toegankelijk en betaalbaar vervoermiddel, met een grote toegevoegde waarde voor de economie van de EU. De verklaring bevat verbintenissen, zoals veilige en coherente fietsnetwerken in steden, betere verbindingen met het openbaar vervoer en veilige parkeerplaatsen en toegang tot oplaadpunten voor e-bikes. Dergelijke toezeggingen worden gedaan op EU-, nationaal, regionaal en lokaal niveau en worden allemaal gezien als noodzakelijke elementen om de kwaliteit en kwantiteit van de fietsinfrastructuur in de lidstaten te verbeteren en fietsen aantrekkelijker te maken voor het publiek.

De verklaring is gebaseerd op een voorstel van de Europese Commissie uit oktober 2023 en komt tegemoet aan verzoeken van het Europees Parlement en de lidstaten. De verklaring vormt een gezamenlijke politieke verbintenis en een strategisch kompas voor bestaand en toekomstig beleid en initiatieven met betrekking tot fietsen.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Vervoer
ECER-dossier: Klimaat en Milieu