Eurydice-netwerk van Europese Commissie brengt verslag uit over hoe het hoger onderwijs in Europa rechtvaardiger en inclusiever te maken

Contentverzamelaar

Eurydice-netwerk van Europese Commissie brengt verslag uit over hoe het hoger onderwijs in Europa rechtvaardiger en inclusiever te maken

Het thematisch verslag getiteld "Naar meer rechtvaardigheid en integratie in het hoger onderwijs in Europa", laat zien hoe doeltreffend de beleidsverbintenissen van de afzonderlijke landen zijn om de sociale rechtvaardigheid in het hoger onderwijs te verbeteren.

Uit de bevindingen van het verslag (EN) blijkt dat er nog heel wat werk aan de winkel is, aangezien bijvoorbeeld slechts een paar onderwijsstelsels beleidsmaatregelen hebben genomen om de mobiliteit van studenten uit kwetsbare, kansarme of ondervertegenwoordigde milieus te ondersteunen.

Het verslag beoogt om beleidsmakers te helpen bij het vaststellen van de meest geschikte maatregelen om een positieve verandering teweeg te brengen. Het verslag bestrijkt alle lidstaten van de Europese ruimte voor hoger onderwijs (EU27, alsook Albanië, Bosnië en Herzegovina, Zwitserland, Noord-Macedonië, Liechtenstein, Montenegro, Noorwegen, Servië en Turkije).

Het Eurydice-netwerk van de Commissie bestaat uit 40 nationale eenheden in 37 landen die deelnemen aan het Erasmus+-programma.

Meer informatie:

Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-bericht: Europese Commissie doet voorstel voor een aanbeveling voor ondersteuning van basis- en voortgezet onderwijs (5 augustus 2021)