FIDE 2012 in Estland

Contentverzamelaar

FIDE 2012 in Estland

Het 25e congres van de Federation Internationale pour le droit Européen (FIDE) in het voorjaar van 2012 in Tallinn zal in het teken staan van de bescherming van grondrechten, de verhouding tussen het mededingingsrecht en het energie- en klimaatbeleid en Justitie- en Binnenlandse zaken. De Nederlander Leonard Besselink, hoogleraar Europees constitutioneel recht in Utrecht, heeft de eer om als algemeen rapporteur verslag uit te brengen aan het FIDE-congres over de bescherming van de grondrechten in de EU na Lissabon.

Met het oog op het FIDE-congres in 2012 heeft Tallinn zich voor dat jaar meteen maar tot ‘Hoofdstad van het Europees Recht’ benoemd. Dit jaar is Tallin nog de ‘Culturele hoofdstad van Europa’.

De onderwerpen die aan de orde zullen komen, zijn:

1. Protection of Fundamental Rights post-Lisbon: Interaction between the EU Charter of Fundamental Rights, the European Convention on Human Rights and National Constitutions, algemeen rapporteur: Leonard F.M. Besselink;

2. The Interface between Energy, Environment and Competition Rules of the European Union, algemeen rapporteur: Peter D. Cameron, en

3. The Area of Freedom, Security and Justice, and Information Society Issues, algemeen rapporteur: Steve Peers.

Verder zal tijdens het congres gesproken worden over “The Lisbon Treaty: Taking Stock of the Changes in the EU’s Institutional and Constitutional Architecture”.

De Nederlandse vereniging voor Europees recht (NVER) stelt haar leden in de gelegenheid een bijdrage te leveren aan de opstelling van de nationale rapporten over deze onderwerpen. U kunt zich opgeven via nver@nver.nl onder vermelding van het onderwerp waar uw belangstelling naar uitgaat.