Fiscus mag twaalf jaar navorderen bij zwart vermogen in buitenland

Contentverzamelaar

Fiscus mag twaalf jaar navorderen bij zwart vermogen in buitenland

Een langere navorderingstermijn voor het innen van belasting over onvermeld vermogen in het buitenland is in overeenstemming met het EU-recht. Dat heeft het EU-Hof geantwoord op vragen van de Hoge Raad.

Het gaat om het arrest van het EU-Hof van 15 februari 2017 in de zaak C-317/15.

X heeft bankrekeningen in Luxemburg en Zwitserland. Hij heeft deze niet vermeld in zijn belastingaangifte. De belastingdienst ontdekt deze alsnog en legt een navorderingsaanslag op. Nederland hanteert een langere navorderingstermijn tot twaalf jaar voor vermogen in het buitenland maar tot vijf jaar als dat zich in Nederland bevindt.

Volgens het EU-Hof valt de langere termijn binnen de door het EU-Werkingsverdrag toegestane beperkingen van het vrij verkeer van kapitaal.