Franse premier: uitzetten Roma niet in strijd met EU-richtlijnen

Contentverzamelaar

Franse premier: uitzetten Roma niet in strijd met EU-richtlijnen

De Europese Commissie onderzoekt het Franse optreden tegen de Roma. Van een juridische procedure is nog geen sprake. De Commissie geeft aan ‘bezorgd’ te zijn, maar is nog bezig met een analyse van de acties. De Franse premier Fillon benadrukt dat zijn regering het EU-recht niet heeft geschonden. Op 6 september is er op initiatief van Frankrijk een informele bijeenkomst met de vijf grootste EU-lidstaten, zo meldt de EU-observer. Nederland is hierbij niet aanwezig.

De Commissie stelt zich in haar reacties op de Franse acties nog enigszins terughoudend op. Ze wil eerst goed uitzoeken of de regels van het vrij verkeer van personen geschonden zijn en met name de richtlijn vrij verkeer (richtlijn 2004/38). Voorop stelt de Commissie het EU-beleid ten aanzien van de Roma, dat in de afgelopen jaren is ontwikkeld. Zo is er volgens de Commissie via met name de Europese structuurfondsen een fors bedrag aan EU-gelden uitgegeven aan het verbeteren van de positie van de Roma (17, 5 miljard euro)

Roma hebben als burgers van de EU het recht zich op het grondgebied van de lidstaten te verplaatsen en er vrij te verblijven. Vanaf 1 januari 2012 zal volgens de Commissie sprake moeten zijn van volledig vrij verkeer van werknemers uit Bulgarije en Roemenië. Alleen bij ernstige verstoringen van de arbeidsmarkt kan de toegang nog beperkt worden tot eind 2013.

Eurocommissaris Reding van Justitie is het meest vergaand in haar kritiek op het Franse beleid. Zij noemt de retoriek in Frankrijk ‘openlijk discriminatoir’ en ‘ontvlammend’.