Fryske oersettting EU-Ferdrachen yn de argiven fan de Ried

Contentverzamelaar

Fryske oersettting EU-Ferdrachen yn de argiven fan de Ried

Sinds dinsdag 27 september is een Friese vertaling van de geconsolideerde versies van de EU-verdragen beschikbaar. De Friese vertaling is officieel neergelegd in de archieven van de Raad van de Europese Unie. De Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij de EU, Pieter de Gooijer, ontving een Friese delegatie onder leiding van de Commissaris van de Koningin in Friesland John Jorritsma voor de officiële handeling.

“Mei dit Ferdrach rjochtsje de Hege Ferdrachslutende Partijen mei-inoar in Europeeske Uny op”… Zo luiden de eerste woorden van het eerste artikel van het in het Fries vertaalde Verdrag betreffende de Europese Unie. Ook het EU-Werkingsverdrag is vertaald. De Nederlandse regering heeft deze versies, die met behulp van de Provincie Friesland tot stand zijn gekomen, officieel neergelegd in de archieven van de Raad van de EU.

Volgens artikel 55, lid 2 van het EU-verdrag kan het verdrag vertaald worden in andere talen dan de officiële 23 talen van de EU. Het gaat dan om talen die overeenkomstige het constitutionele bestel van een lidstaat op het gehele grondgebied of een deel daarvan als officiële taal gelden. In Nederland, althans in de provincie Friesland, geldt het Fries als officiële taal.

De vertaling vloeit voort uit een toezegging van de regering aan de Eerste en Tweede Kamer. Deze hebben hierop aangedrongen, voor het eerst bij een debat van de Tweede Kamer met de regering in 2004 over de Europese Grondwet. De Grondwet trad niet in werking, maar het Verdrag van Lissabon wel en dus werd ook deze officiële vertaling doorgezet.

In het persbericht van de provincie Friesland vindt u meer informatie over de Friese taal.