Gerecht van eerste aanleg ‘shaken, not stirred’

Contentverzamelaar

Gerecht van eerste aanleg ‘shaken, not stirred’

Het Duitse bedrijf Mission Productions mag het merk ‘Dr.’ No registreren als gemeenschapsmerk. Hierdoor wordt geen inbreuk op gemaakt op eventuele rechten die de producent van de beroemde James Bond- film uit 1962 zou hebben. De aanduiding van de film dr. No heeft geen commercieel, maar een zuiver beschrijvend doel, zo vindt het Gerecht. Het Amerikaanse produktiebedrijf Danjaq kan de inschrijving van het merk Dr. No niet tegenhouden.

Volgens het Gerecht moet de functie van een titel van een film als een originele artistieke creatie los worden gezien van de functie van een titel om de commerciële herkomst van een waar te onderscheiden. Voor het teken “Dr. No” op bijvoorbeeld filmhoezen of posters is volgens het Gerecht niet aangetoond dat zij een aanduiding is van commerciële herkomst. Dit is een voorwaarde om beschouwd te worden als ‘ algemeen bekend merk’.

Danjaq kreeg echter nog een kans. In Zweden en Duitsland genieten filmtitels namelijk wel meer bescherming dan enkel het auteursrecht, ook tegen commerciële merken. Hiervoor moet Danjaq echter eerst aantonen dat het teken Dr. No voordat het gemeenschapsmerk werd aangevraagd door Mission Productions in het economisch verkeer in die landen werd gebruikt. Hierin is Danjaq opmerkelijk genoeg niet geslaagd. Danjaq heeft onvoldoende bewijs geleverd van de wijdverspreide distributie van de film in Europa in de jaren ‘60 en de 26 miljoen dollar die hij heeft opgeleverd. Dit had Danjaq “zonder al te veel problemen kunnen doen”, aldus het Gerecht. Er zat in het dossiers slecht een fiche van een internetpagina waarui blijkt dat de film blijkbaar in 1999 in het Verenigd Koninkrijk op de markt is gebracht (terwijl het om Duitsland en Zweden gaat). Ook voerde Danjaq getuigenverklaringen op van eigen medewerkers. Die zijn volgens het Gerecht geen onafhankelijke deskundigen.