Gerechtshof Den Bosch stelt vragen aan EU-Hof over leges voor GBA-uittreksel

Contentverzamelaar

Gerechtshof Den Bosch stelt vragen aan EU-Hof over leges voor GBA-uittreksel

Het gerechtshof Den Bosch heeft aan het EU-Hof vragen gesteld over de kosten die in rekening worden gebracht in verband met het verkrijgen van een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie. Het gerechtshof vermoedt dat het in rekening brengen van deze leges in strijd is met Richtlijn 95/46/EG betreffende persoonsgegevens.

De vragen zijn gesteld in een zaak betreffende een verkeersovertreding. Het is onduidelijk of de officier van justitie het juiste adres van de betrokkene heeft gebruikt bij het verzenden van stukken. De vrouw die de overtreding heeft begaan is eind 2008 meerdere malen verhuisd. Zij heeft de gemeente gevraagd welke adresgegevens in 2008 en 2009 waren opgenomen in de GBA. Voor het verstrekken van deze gegevens brengt de gemeente leges in rekening. De vrouw vindt dat deze leges niet mogen worden geheven op grond van richtlijn 95/46/EG. Zij heeft daarom bezwaar gemaakt tegen de opgelegde leges.

Het gerechtshof heeft drie prejudiciĆ«le vragen gesteld aan het EU-Hof. Allereerst wil het gerechtshof weten of de verstrekking van een GBA-uittreksel onder de richtlijn valt. Vervolgens wordt gevraagd of de richtlijn in de weg staat aan het heffen van leges voor het opvragen van een GBA-uittreksel.  Bovendien wil het gerechtshof vernemen of de gevraagde leges in het licht van de richtlijn te hoog zijn.

Lees hier de verwijzingsuitspraak.