Handreiking over het Didam arrest uitgegeven

Contentverzamelaar

Handreiking over het Didam arrest uitgegeven

De Handreiking gaat over de implementatie van het arrest Didam in het gemeentelijke grond(uitgifte)beleid bij gebiedsontwikkeling. Dit arrest betreft een uitspraak van de Hoge Raad van eind 2021 en heeft onder meer gevolgen voor de aanbestedingspraktijk. De handreiking biedt ondersteuning bij de implementatie van het Didam-arrest en omvat praktische stappenplannen voor zowel de selectieprocedure als een-op-een transacties.

De handreiking wordt uitgegeven door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, NEPROM en de VNG/Vereniging van Grondbedrijven. Op dinsdagmiddag 22 november 2022 wordt de Didam-handreiking gelanceerd. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Bij de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak ‘Didam’ werd bepaald dat overheden bij de verkoop van grond gelegenheid moeten bieden aan mogelijke gegadigden om mee te dingen.
Het arrest roept nog steeds veel vragen op, zowel bij overheden als marktpartijen. In de huidige markt zijn alle partijen erbij gebaat om vertraging door het arrest te voorkomen en daarmee de woningbouwproductie op peil te houden. De handreiking biedt onder meer informatie over het bieden van gelijke kansen bij transacties rondom onroerende zaken, voorspoedige doorgang van integrale gebiedsontwikkeling en mogelijkheden voor aanpassing van beleid hierbij.

Meer informatie:

Nieuwsbericht Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
ECER-bericht: Minister de Jonge stuurt brief over implementatie van het Didam-arrest in beleid (28 juni 2022)