Herziening Eurowob gestrand

Contentverzamelaar

Herziening Eurowob gestrand

Het is niet gelukt om in de Raadswerkgroep informatie overeenstemming te bereiken over het voorstel van de Europese Commissie tot herziening van de regels inzake openbaarheid van EU-documenten, de zogenoemde ‘Eurowob’.

De standpunten van de Raad, Commissie en Europees Parlement lagen te ver uiteen om tot overeenstemming te komen. Het Deens voorzitterschap heeft het voorstel niet meer geagendeerd voor de hogere raadsformaties.  Dit betekent zal verder worden gegaan met de huidige verordening (1049/2001). Mogelijk komt er nog wel een kleine aanpassing om de verordening in lijn te brengen met het Verdrag van Lissabon.